Toksyczne zachowania, przez które tracisz wartościowych przyjaciół

by Dorota Leszczyńska

Toksyczne zachowania, przez które tracisz wartościowych przyjaciół

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tracicie wartościowych przyjaciół? Takich przyjaciół, którzy wiedzą, czego chcą od życia, pracują nad sobą, rozwiązują na bieżąco swoje problemy, można na nich liczyć i mają pozytywne nastawienie do życia. Czy zdarzyło Wam się nagle zauważyć, że te osoby, które kiedyś były Wam bliskie, stopniowo oddalają się, a relacje stają się coraz mniej satysfakcjonujące?

Możliwe, że kluczem do zrozumienia tego procesu są pewne nasze zachowania, z których może nie zdajemy sobie nawet sprawy, a które mogą prowadzić do utraty tych cennych więzi. Dlatego właśnie dzisiaj chciałabym przyjrzeć się niektórym z tych nawet toksycznych zachowań i zastanowić się, jak możemy je rozpoznać oraz unikać, aby nasze przyjaźnie mogły kwitnąć i rozwijać się przez długie lata.

1. Stałe narzekanie i negatywne nastawienie

Ciągłe skupianie się na negatywnych aspektach życia, bez próby znalezienia rozwiązań lub pozytywnego spojrzenia na sytuacje, może być męczące i zniechęcające dla naszych bliskich. Osoby, które stale narzekają i widzą tylko ciemne strony rzeczy, często stają się energetycznymi wampirami, wyczerpującymi emocjonalnie innych w swoim otoczeniu.

To nie oznacza, że nie powinniśmy dzielić się swoimi problemami z przyjaciółmi, ale istotne jest, aby robić to w sposób konstruktywny i równocześnie doceniać również pozytywne aspekty życia. Brak równowagi między wyrażaniem negatywnych emocji a docenianiem pozytywnych może zniechęcić przyjaciół do spędzania czasu z nami i prowadzić do stopniowego oddalania się.

Warto więc zastanowić się, czy nasze zachowanie w relacjach jest zdominowane przez narzekanie i pesymizm. Może być wskazane, aby bardziej świadomie kontrolować nasze reakcje emocjonalne i starać się zauważać również dobre strony życia. Dzięki temu nie tylko poprawimy jakość naszych relacji, ale także przyczynimy się do własnego lepszego samopoczucia i postrzegania świata.

2. Krytykowanie, dogryzanie lub stałe obwinianie za swoje niepowodzenia

Ciągłe szukanie winnych w swoim otoczeniu zamiast przyjmowanie odpowiedzialności za własne decyzje i działania może być bardzo toksyczne dla relacji międzyludzkich.

Krytykowanie innych ludzi, zwłaszcza naszych bliskich, może sprawić, że poczują się oni niezrozumiani, niedocenieni i skłonni do oddalenia się od nas. Nikt nie lubi być stale krytykowany czy też dogryzany za każdy drobny błąd czy niedociągnięcie. Tego rodzaju zachowanie tworzy atmosferę negatywnego napięcia, która staje się nie do zniesienia dla innych.

Podobnie, stałe obwinianie innych za swoje niepowodzenia jest oznaką braku dojrzałości emocjonalnej i niezdolności do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami. Przyjaciele chętnie wspierają nas w trudnych chwilach, ale jeśli zauważą, że jesteśmy gotowi przerzucić winę za każdą sytuację na nich lub inne osoby, mogą zacząć unikać takich interakcji.

Zamiast tego, ważne jest, aby być gotowym do przyjęcia odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Otwarte rozmowy, konstruktywna krytyka oraz umiejętność wyrażania własnych uczuć w sposób nieoskarżający są kluczowe dla budowania zdrowych i trwałych relacji przyjaźni. Warto również pamiętać, że każdy ma prawo do popełniania błędów i uczenia się na nich, a wsparcie i zrozumienie w trudnych chwilach może być prawdziwym fundamentem prawdziwej przyjaźni.

3. Obgadywanie i skupienie się na życiu innych

Nic tak nie łączy ludzi jak wspólny wróg czy kozioł ofiarny do drwin. Tylko z pozoru. Choć rozmowy o innych ludziach mogą czasem sprawiać, że czujemy się związani i dobrze się bawimy, zbyt częste obgadywanie może prowadzić do utraty zaufania i poczucia bezpieczeństwa w relacji.

Gdy stajemy się zbyt zaabsorbowani życiem innych osób, zamiast skupiać się na własnych doświadczeniach i rozwoju, ryzykujemy zaniedbanie naszych relacji i potrzeb. Ponadto, gdy rozmawiamy często o życiu innych, możemy przypadkowo wywołać konflikty, ranić uczucia lub budować negatywne spojrzenie na osoby, o których rozmawiamy.

Obgadywanie może również stworzyć atmosferę nieufności wokół nas, ponieważ nasi przyjaciele mogą zacząć obawiać się, że także o nich mówimy za ich plecami. To może prowadzić do zniechęcenia do dzielenia się swoimi prawdziwymi uczuciami i doświadczeniami.

W związku z tym, warto zastanowić się nad naszymi motywacjami, gdy zaczynamy rozmowy na temat innych osób. Czy jesteśmy zainteresowani ich życiem z troską i współczuciem, czy może nasze rozmowy służą bardziej zaspokojeniu ciekawości lub potrzebie dyskredytowania innych? Budowanie relacji opartych na zaufaniu, szacunku i wspieraniu się wzajemnie wymaga również umiejętności okazywania empatii i dyskrecji wobec innych osób.

4. Wybuchy agresji i pretensji

Chociaż wszyscy czasami doświadczamy emocji, takich jak złość czy frustracja, to sposób, w jaki je wyrażamy, ma ogromne znaczenie dla naszych relacji.

Wybuchy agresji mogą obejmować werbalne ataki, wyzwiska, a nawet fizyczne konfrontacje, co sprawia, że nasi przyjaciele mogą czuć się zagrożeni lub zranieni. Nie tylko takie zachowanie narusza granice osobiste, ale również niszczy zaufanie i powoduje długotrwałe obrażenia emocjonalne.

Podobnie, pretensje mogą powodować napięcia w relacjach, ponieważ nikt nie lubi być nieustannie atakowany czy też czuć się oskarżany bezpodstawnie. Stałe wytykanie błędów, nagła zmiana nastroju lub utrzymywanie pretensji może prowadzić do zniechęcenia naszych przyjaciół do spędzania czasu z nami.

Jeśli mamy skłonność do wybuchów agresji lub trzymania pretensji, warto zastanowić się nad przyczynami tych zachowań i pracować nad swoją zdolnością do radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami. Terapia czy też wsparcie grupowe mogą być skutecznymi narzędziami w pracy nad kontrolą agresji i budowaniu zdrowszych relacji z naszymi przyjaciółmi.

5. Uważanie się za kogoś lepszego od innych

Poczucie wyższości może przejawiać się w różnych formach, od subtelnych gestów niechęci po jawne wyrażanie pogardy wobec innych. Bez względu na sposób, w jaki to się objawia, takie zachowanie tworzy atmosferę nierówności i może prowadzić do utraty zaufania oraz respektu w relacjach.

Uważanie się za kogoś lepszego od innych często wynika z braku pewności siebie lub głęboko zakorzenionego kompleksu niższości, który staramy się kompensować poprzez podkreślanie własnej wyższości. Jednakże, zamiast poprawiać nasze samopoczucie, takie zachowanie może prowadzić do izolacji społecznej i utraty bliskich relacji.

6. Nastawienie na ciągłą walkę a nie współpracę

Gdy widzimy życie jako nieustanną rywalizację, w której musimy wygrywać za wszelką cenę, możemy zaniedbywać potrzebę współpracy i wsparcia wzajemnego w relacjach.

Stała rywalizacja może prowadzić do konfliktów i napięć w naszych relacjach, ponieważ dążenie do dominacji i zwycięstwa może przysłonić naszą zdolność do współpracy i kompromisu. Przyjaciele mogą poczuć się zagrożeni lub zaniedbani, gdy widzą, że nasze główne zainteresowanie to osiąganie własnych celów kosztem ich potrzeb i szczęścia.

Współpraca jest kluczowa dla budowania zdrowych i trwałych relacji, ponieważ opiera się na wzajemnym szacunku, empatii i gotowości do kompromisu. Kiedy działamy razem, aby osiągnąć wspólne cele i rozwiązywać problemy, umacniamy więzi przyjaźni i wzmacniamy naszą zdolność do radzenia sobie z trudnościami.

Dlatego ważne jest, aby świadomie pracować nad zmianą naszego nastawienia z rywalizacyjnego na współpracujące. Możemy to zrobić poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, uczenie się słuchania i szacunku dla punktu widzenia innych osób oraz kultywowanie otwartej postawy do współpracy i wspólnego rozwoju.

7. Lekceważenie czyichś uczuć

Uczucia są integralną częścią ludzkiego doświadczenia i każdy z nas ma prawo do swoich emocji. Lekceważenie czyjegoś bólu, smutku czy radości może sprawić, że ta osoba poczuje się niedoceniona i niezrozumiana, co może prowadzić do długotrwałych obrażeń emocjonalnych i utraty zaufania.

Ponadto, lekceważenie czyichś uczuć może utrudniać komunikację i budowanie bliskich relacji. Kiedy ktoś czuje, że jego emocje są ignorowane lub bagatelizowane, może stać się mniej skłonny do dzielenia się swoimi prawdziwymi uczuciami w przyszłości, co prowadzi do pogłębienia dystansu między przyjaciółmi.

Ważne jest, aby być wrażliwym na uczucia innych osób i szanować ich doświadczenia emocjonalne. Nie oznacza to, że musimy zgadzać się z każdym uczuciem czy reakcją, ale istotne jest, aby okazywać empatię i szacunek wobec doświadczeń innych osób, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy.

8. Stałe branie bez dawania od siebie

Podczas gdy jedna osoba stale wykorzystuje przyjaciół do spełnienia swoich własnych potrzeb, nie angażując się w udzielanie wsparcia lub pomocy, druga strona może poczuć się wykorzystywana i niedoceniana. Brak równowagi w relacji może prowadzić do frustracji, złości i ostatecznie do oddalenia się od siebie.

Przyjaźń opiera się na wzajemnym wsparciu, zaufaniu i obustronnym dawaniu i braniu. Warto pamiętać, że relacje przyjacielskie to nie tylko korzystanie z dobrodziejstw drugiej osoby, ale również oferowanie swojej pomocy, wsparcia i empatii w trudnych chwilach.

Dlatego warto zastanowić się, czy nasze zachowanie w relacjach opiera się na równowadze między braniem a dawaniem, czy też może czasami skupiamy się wyłącznie na korzystaniu z innych osób, ich współczucia, czasu, energii, zaniedbując nasz udział w relacji. Budowanie zdrowych relacji wymaga zaangażowania i wzajemnego wsparcia obu stron, dlatego warto pracować nad równowagą w dawaniu i braniu w naszych relacjach przyjacielskich.

9. Niepodtrzymywanie relacji i brak czasu na kontakt

W natłoku codziennych obowiązków, pracy, zobowiązań rodzinnych oraz innych zajęć łatwo jest zapomnieć o konieczności utrzymywania kontaktów z bliskimi.

Jednakże, gdy stajemy się zbyt zajęci, aby zadbać o nasze relacje, ryzykujemy osłabienie więzi z przyjaciółmi i utratę cennych więzi emocjonalnych. Brak regularnego kontaktu może prowadzić do poczucia zaniedbania i osamotnienia, zarówno z naszej, jak i drugiej strony.

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że relacje przyjacielskie wymagają wysiłku i zaangażowania, tak samo jak inne aspekty naszego życia. Regularne utrzymywanie kontaktu, spotkania twarzą w twarz, rozmowy telefoniczne czy wysyłanie wiadomości są kluczowe dla utrzymania silnych więzi z naszymi przyjaciółmi.

Jeśli brak czasu staje się przeszkodą w utrzymaniu relacji, warto zastanowić się nad sposobami organizacji naszego czasu oraz priorytetami w życiu. Może to oznaczać rezygnację z niektórych zobowiązań, wyznaczenie czasu na regularne spotkania z przyjaciółmi czy też skorzystanie z nowoczesnych technologii, takich jak rozmowy wideo czy czat online, aby utrzymać kontakt, nawet jeśli jesteśmy oddaleni od siebie geograficznie.

10. Niedocenianie tego, co się ma i uznawanie innych jako pewnik

Gdy bierzemy naszych przyjaciół za pewnik i nie doceniamy ich obecności oraz wkładu w nasze życie, ryzykujemy utratę tych relacji. Zapominamy o tym, że w każdej chwili mogą odejść, przestać nas wspierać lub zająć się swoim życiem, jeżeli nie będzie w nas tej wdzięczności, radości z bycia razem i pozytywnego nastawienia do życia.

Często zdarza się, że dopiero kiedy stracimy kogoś lub zostaniemy pozbawieni danej sytuacji, zaczynamy doceniać wartość tego, co mieliśmy. Jednakże, wtedy może być już za późno na odzyskanie straconych relacji lub sytuacji.

Niedocenianie tego, co się ma, może objawiać się również w braku wyrażania wdzięczności i szacunku wobec naszych przyjaciół. Może to prowadzić do poczucia zaniedbania i niedocenienia ze strony drugiej osoby, co z kolei może prowadzić do napięć i konfliktów w relacji. A trzeba podkreślić, że zadaniem Twojego przyjaciela nie jest stałe przypominanie Ci o tym, co ważne i wartościowe w życiu, jeżeli sam/sama w to wszystko nie wierzysz.

Ważne jest, aby regularnie wyrażać wdzięczność i szacunek wobec naszych przyjaciół oraz doceniać ich obecność i wkład w nasze życie. Może to obejmować proste gesty, takie jak słowa uznania, podziękowania czy wyrażanie sympatii, które pokazują nasze uznanie i troskę o naszych bliskich.

Podsumowanie

Wprawdzie mamy ograniczony wpływ na to, kto pojawi się w naszym życiu, to jednak mamy ogromny wpływ na to, kto w nim pozostanie. Ważne jest zrozumienie, że budowanie i utrzymywanie zdrowych relacji wymaga pracy i zaangażowania ze strony obu stron na wielu płaszczyznach.

Dlatego warto spojrzeć na siebie i swoje zachowania w relacjach z krytycznym okiem i zastanowić się, czy nasze działania przyczyniają się do budowania czy niszczenia relacji z wartościowymi osobami. Świadomość własnych postaw oraz gotowość do pracy nad sobą może być bowiem kluczowa dla utrzymania zdrowych i satysfakcjonujących relacji przyjacielskich przez wiele lat.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *