Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obrót instrumentami finansowymi” – Białystok, 31 marca

Koło Naukowe Prawa Handlowego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zakład Prawa Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku wspólnie zorganizowali Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Obrót instrumentami finansowymi”. Odbyła się ona wczoraj, tj. 31 marca 2017 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zgromadziła spore grono ekspertów i znawców prawa handlowego, ale nie tylko.

Problematyka obrotu instrumentami finansowymi nie jest zagadaniem, na które można patrzeć wyłącznie przez pryzmat prawa handlowego. Podczas Konferencji poruszano tematykę rodzajów instrumentów finansowych i specyfiki obrotu nimi, z uwzględnieniem ich zasadniczego podziału na papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe, aczkolwiek zakres wystąpień obejmował także zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi – co pozwoliło popatrzeć na problem prawny w szerszym kontekście obejmującym nie tyle prawo prywatne, co prawo publiczne. Dlatego też przedmiotem rozważań były również prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie instrumentami finansowymi oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Obrót instrumentami finansowymi” to już trzecia edycja wydarzenia organizowanego na Wydziale Prawa UwB. Uroczystego powitania uczestników i oficjalnego rozpoczęcia obrad dokonał dziekan Wydziału Prawa UwB prof. dr hab. Emil Pływaczewski. Konferencja została podzielona na 3 panele. Moderatorami odpowiadającymi za określony panel byli: dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, prof. UwB (panel ekspercki), dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMCS w Lublinie (panel doktorsko-doktorancki) oraz dr Beata Pachuca-Smulska, UWM w Olsztynie (panel studencko-doktoranckii).

W panelu eksperckim pojawili się i wygłosili prelekcje na następujące tematy:

  • dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – „Regulacje rynku finansowego czy regulacje rynku instrumentów finansowych w Unii Europejskiej?”;
  • dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – „Obrót walutami cyfrowymi w reżimie obrotu instrumentami finansowymi”;
  • dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) – „Ochrona klienta usług inwestycyjnych w dyrektywie 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych”;
  • dr Michał Mariański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – „Obrót instrumentami finansowymi a komparatystyka prawnicza”.

W kolejnych dwóch panelach wystąpili doktorzy, doktoranci oraz studenci z takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Białostocka, Instytut Nauk Prawnych PAN, Instytut Allerhanda oraz Uniwersytet w Białymstoku. W związku z tak liczną reprezentacją można było wysłuchać przeszło 20 prelekcji młodych ludzi zainteresowanych zagadnieniami związanymi z instrumentami finansowymi.

Już dzisiaj organizatorzy zapraszają na IV edycję Konferencji, która odbędzie się za rok.

 

 

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *