Tag: #UŁ

by Dorota Leszczyńska

Ogólnopolska Konferencja „Historia Podatków II” – Łódź, 17-18 grudnia

Wczoraj było mi miło pojawić się na kolejnej konferencji na Uniwersytecie Łódzkim. Tym razem była to konferencja poświęcona historii podatków, którą zorganizowało Podatkowe Koło Naukowe „Advisor” we współpracy ze Studenckim Kołem Prawa Budżetowego i Podatkowego WPiA UŁ „Finis” oraz Studenckim Kołem Naukowym UŁ.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kształtowanie opodatkowania: zagadnienia ekonomiczne i prawne” – Łódź, 21 listopada

Jeżeli chcecie się przekonać o tym, jak bardzo doba potrafi być długa i ile wartościowego jesteście w stanie przyswoić w przeciągu jednego dnia, to zdecydowanie powinniście się wybrać na konferencję. Właśnie teraz jestem w trakcie podróży powrotnej z konferencji organizowanej przez podatkowe koło naukowe „Advisor” działające na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.