Tag: #rozporządzenie

0

Cicho o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Pod koniec poprzedniej kadencji, w sejmie pojawił się opozycyjny projekt ustawy nie tyle likwidujący podatek od wydobycia niektórych kopalin, co zawieszający jego pobór na kilka lat. Prace nie zostały kontynuowane, a sprawa jakby przycichła....

0

Zaniechanie poboru podatku zachętą do zakupu obligacji

Pojawił się nowy projekt rozporządzenia MF w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zaniechanie związane jest z wyemitowaniem przez Skarb Państwa obligacji skarbowych. Czy...

0

Legislacyjna reakcja MF na aferę z Kasami

Mądry Polak po szkodzie zdaje sobie sprawę, że zmieniona ustawa nie działa. Zatem w końcu przyszła pora na zmianę rozporządzenia, aby przyświecające założenie ochrony klientów polegało na systematycznej analizoie kondycji finansowej SKOK-ów dokonywanej przez Komisję Nadzoru...

0

Szkodliwa konkurencja podatkowa

Z punktu widzenia podatkika są to „raje podatkowe”, z perspektywy fiskusa „szkodliwi konkurenci”. Projekt rozporządzenia z nową listą krajów i terytoriów stanowiących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest w fazie...

0

Czas zaniechań

Rada Ministrów pochyla sie obecenie nad dwoma projekami rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku. Zaniechania dotyczą podatków dochodowych i obejmować mają rok 2015, a nawet 2014.

0

Wielcy Legislatorzy, do przodu wystąp!

Mają pojawić się nowe odznaczenia za Zasługi dla Legislacji. Może związane są z perspektywą nadania Honorowych Odznak członkom Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, a może podniesieniem rangi samego procesu legislacji i kompetencji osób uczestniczących...

4

MF zaniecha poboru podatku

Rada Ministrów pracuje nad przedstawionym przez Ministerstwo Finansów projektem rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaniechanie ma dotyczyć okresu od...