Otagowano: #projekt

0

Wdrażanie dyrektyw – nowe zmiany w PIT i CIT

Czeka nas implementacja 3 Dyrektyw Rady, na skutek których zmiany nastąpią przede wszyskim w ustawie o PIT i CIT, ale również w Ordynacji podatkowej oraz KKS. Projekt ustawy znajduje się obecnie na etapie konsultacji...

0

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

Opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i konsultowane obecnie rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom zastąpić ma poprzedzające rozporządzenie  w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

0

Szkodliwa konkurencja podatkowa

Z punktu widzenia podatkika są to „raje podatkowe”, z perspektywy fiskusa „szkodliwi konkurenci”. Projekt rozporządzenia z nową listą krajów i terytoriów stanowiących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest w fazie...

4

MF zaniecha poboru podatku

Rada Ministrów pracuje nad przedstawionym przez Ministerstwo Finansów projektem rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaniechanie ma dotyczyć okresu od...

0

Administracja Podatkowa uregulowana na nowo

Trudno będzie teraz posługiwać się wyrażeniem „administracja podatkowa” używając do tego małych liter, gdyż do konsultacji międzyresortowych właśnie trafiał projekt ustawy o Administracji Podatkowej. Do tej pory mieliśmy do czynienia z ustawą z dnia...