Tag: #usługi

0

Podstawowe informacje na temat: TRANSFER PRICING

Coraz częściej mówi się o transfer pricing jako wyodrębnionej działce podatkowej. Samo pojęcie oznacza nic innego jak ceny transakcyjnych/transferowe, a pojawiło się w literaturze naukowej w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Za twórcę tego pojęcia...

0

VAT – miejsce świadczenia usług w akcentem zagranicznym

Projekty międzynarodowe mogą rodzić uzasadnione wątpliwości odnośnie określenia miejsca świadczenia usługi. Jest to o tyle istotne, że własnie z tym związane są konsekwencje podatkowe. Sprawa nie będzie wcale tak oczywista, gdy jeden podmiot świadczyć...

0

VAT – brak zwolnienia usług świadczonych na rzecz banku

Świadczenie usług stricte technicznych, zatem jedynie pośrednio powiązanych z działalnością banku w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, nie podlega zwolnieniu z VAT. Takie stanowisko odnajdziemy w listopadowej interpretacji indywidualnej.