Tag: #bank

0

Umowa cash poolingu bez PCC

Cash pooling to dość nowa usługa bankowa, która kierowana jest do Grup kapitałowych i służyć ma lepszemu gospodarowaniu środkami finansowymi Grupy. Ze względu na swoją specyfikę, umowę cash poolingu trudno potraktować jak pożyczkę, tym samym opodatkować...

0

VAT – brak zwolnienia usług świadczonych na rzecz banku

Świadczenie usług stricte technicznych, zatem jedynie pośrednio powiązanych z działalnością banku w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, nie podlega zwolnieniu z VAT. Takie stanowisko odnajdziemy w listopadowej interpretacji indywidualnej.