Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego oraz energetycznego w Polsce” – Lublin, 10 czerwca

by Dorota Leszczyńska

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego oraz energetycznego w Polsce” – Lublin, 10 czerwca

DSC07641

Niemal rzutem na taśmę, na zakończenie tego roku akademickiego wzięłam udział w konferencji organizowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Można powiedzieć, iż poruszana problematyka stanowiła nietuzinkowe podejście do sfery, która w ostatnim czasie podlegała niemal drastycznym zmianom prawnym.  Tematem przewodnim tej Konferencji były „Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego oraz energetycznego w Polsce”.

DSC07643

Na Konferencję zaprosiło mnie Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS, które podjęło się zorganizowania wydarzenia. Partnerem wspierającym było Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych. Należy podkreślić, że Konferencję objęło patronatem honorowym oraz medialnym szerokie grono instytucji, co tylko świadczy o dużym zainteresowaniu zaproponowaną tematyką. Pod względem merytorycznym i organizacyjnym była to jedna z lepiej przeprowadzonych konferencji studenckich, w jakiej miałam przyjemność brać udział. Pieczę nad profesjonalnym przeprowadzeniem paneli trzymali moderatorzy. Rolę moderowania Konferencji powierzono pracownikom naukowym z Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS: dr Małgorzacie Dumkiewicz, dr Agnieszce Goldiszewicz i dr Adrianowi Niewęgłowskiemu.

DSC07648

Konferencję podzielono na 3 panele. W dużym uogólnieniu można przyjąć, że panel pierwszy dotyczył opodatkowania energii elektrycznej i prawa energetycznego. W drugim panelu można było usłyszeć wystąpień dotykających zagadnień OZE (odnawialnych źródeł energii). W ostatnim panelu, w którym miałam przyjemność wygłosić prelekcję, mowa była o sektorze wydobywczym. Prelegenci reprezentowali następujące ośrodki naukowe: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Sekcję Prawa Energetycznego Instytutu Allerhanda, Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. i Dział Koncesji i Regulacji Orlean Upstream.

DSC07638

Głównym atutem Konferencji była ograniczona ilość prelekcji, przy jednoczesnym zwiększeniu czasu na przedstawienie swego tematu oraz późniejszą dyskusję. Nie była to zatem tzw. „masówka”, nastawiana na przyciągnięcie jak największej ilości prelegentów. W tym wypadku jakość przesyłanych abstraktów proponowanych wystąpień była najważniejsza. A ta jakość z selekcji przełożyła się na późniejszą jakość podczas prelekcji. Dzięki temu, również dyskusja była ożywiona, bo prowadzona była między osobami o wiele bardziej zaznajomionymi z prezentowaną tematyką.

Prawo energetyczne i wydobywcze, a także opodatkowanie sektora energetycznego i wydobywczego, zasługiwało na taką właśnie konferencję. Miejmy nadzieję na kolejne edycje.

DSC07646

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *