Konferencja Prawa Kobiet „Kobieta w rodzinie” – Białystok, 13-14 maja

DSC07193

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok podjęło się organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Praw Kobiet „Kobieta w rodzinie”, która odbyła się w dniach 13 – 14 maja 2016 r. w Uniwersyteckim Centrum Kultury na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Przy okazji wysłuchania prelekcji dotyczących tematyki, która mnie dotyczy, miałam pretekst do tego, by w końcu wychylić nosa i zobaczyć jak się prezentuje nowy Kampus UwB.

DSC07174

Ogólnopolska Konferencja Prawa Kobiet „Kobieta w rodzinie” była pierwszym projektem Grupy Lokalnej ELSA Białystok, podejmującym temat praw kobiet w środowisku akademickim o zasięgu ogólnopolskim.
Podczas Konferencji zostały poruszone tematy związane z rolą kobiety w rodzinie. Przedstawiono kierunki polityki prorodzinnej, aspekty prawne łączenia życia zawodowego z rodzinnym przez kobiety, odbierania dzieci rodzicom ze względu na problemy ekonomiczne, wejścia kobiety w związek małżeński przed uzyskaniem pełnoletniości, prawa kobiety do godnego porodu. Podejmowano również temat polskiego prawa odnośnie problemu przemocy wobec kobiet.

DSC07178

DSC07190

Podczas konferencji można było wysłuchać następujących prelekcji:

13 maja (piątek)
„Macierzyństwo, obywatelstwo, feminizm” (Będzie dot. matek jako podmiotów prawa, obywatelek oraz macierzyństwa jako podstawy budowania tożsamości politycznej) – Dr Elżbieta Korolczuk;

 „Rodzice na rynku pracy” – Przedstawiciel Biura RPO;

 „Najczęstsze możliwe ataki, które występują w życiu codziennym, prewencja i obrona. Typ psychologiczny sprawcy” – prelekcja zawierała elementy pokazu technik samoobrony -Marcin Fiodorow;

 „Polskie prawo a przemoc wobec kobiet”(Konwencja Stambulska, ofiary przemocy domowej, instytucje prawne chroniące ofiary przemocy domowej) – Dr Ewa Kowalewska-Borys (referat został odczytany przez mgr Juliannę Konopko);

 „Równouprawnienie kobiety w prawie rodzinnym” – Dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta prof. UwB.

14 maja (sobota)

Wystąpienie Dr Wioletty Witoszko;

 „Aspekty prawne łączenia życia zawodowego z rodzinnym przez kobiety” – Monika Wiśniewska;

„Polityka prorodzinna samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Białegostoku” – Ewa Matowicka;

„In vitro w świetle etyki chrześcijańskiej” – Dr Joanna Banasiuk;

Prezentacja Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA.

16 maja (poniedziałek)

– wykład uzupełniający: „Oblicza kobiet w świecie Islamu – czyli rodzina z perspektywy muzułmańskiej” – Dr Magdalena El Ghamari.

DSC07180DSC07184

Podczas konferencji można było odnieść wrażenie, że obecne postulaty równouprawnienia w przestrzeni społecznej, zawodowej i publicznej są niczym słowa rzucane w próżnię. W dalszym ciągu pokutuje przekonanie, że feminizm odwołuje się do nienawiści do mężczyzn i pogardzie wobec zakładania rodziny. Skąd to się bierze? Zapewne z powodu, że dostrzeganie nierówności płacowych, trudnościami z partnerstwem w związku i przy wychowywaniu dzieci, odbierane jest jako atak na innych, zamiast na przyjęty system. I wcale sytuacja kobiet w Polsce się nie poprawia. Ich zadanie sprowadzać ma się obecnie coraz bardziej do funkcji reprodukcyjnej w czasach zmniejszającego się przyrostu naturalnego i emigracji młodych Polaków. Luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami to nie tylko wynik tego, że kobieta może zajść w ciążę i przez to destabilizować pracę, ale również tego, że mężczyźni nie wykorzystują urlopów, by zająć się dzieckiem, choć sami również są pełnoprawnymi rodzicami. Dlatego mężczyźni wydają się być bardziej atrakcyjni na rynku pracy od kobiet, co nie oznacza, że należy im to mieć za złe. Gdyby były stosowne uregulowania prawne oraz dokonałaby się zmiana mentalności jak np. w Skandynawii, gdzie odsetek kobiet pracujących i wskaźnik przyrostu naturalnego są na najwyższym poziomie w Europie, sprzyjałoby to zarówno jednostkom chcącym się rozwijać, jak również ogółowi rozrastającego się społeczeństwa.

DSC07163DSC07165

Analiza sytuacji kobiet nie powinna sprowadzać się jedynie do kwestii finansowych oraz rozwoju jej kariery, ale także jej bezpieczeństwa oraz wolności od przemocy. To kobiety stają się najczęstszymi ofiarami przestępstw na tle seksualnym oraz przestępstw związanych z przemocą fizyczną i psychiczną. Ich dramaty dzieją się podczas wieczornych powrotów i podróży, ze strony obcych i bliskich, na opustoszałym parkingu i za drzwiami domu. Agresja z użyciem siły fizycznej czy władztwa emocjonalnego czyni kobiety jeszcze bardziej bezbronnymi  wobec napastnika, który chce ich kosztem podbudować swoją wartość. Jako kobiety nie możemy pozwolić na to, by ktoś nas krzywdził. Dlatego uczymy się technik obrony, szkolimy swoje umiejętności asertywności, samodzielności i radzenia sobie z sytuacją stresową oraz rozwijamy poczucie własnej wartości. W końcu by był agresor musi być też ofiara. Jeżeli będziemy się bronić i walczyć o siebie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że napastnik zrezygnuje, np. z próby zgwałcenia.

DSC07185DSC07187

Wzięcie udziału w konferencji pozwoliła mi mieć większą świadomość istniejących ograniczeń wykorzystywanych jako narzędzie prawne i społeczne, a skierowanych przeciwko ambicjom i potrzebom kobiet. Jesteśmy przecież pełnoprawnymi obywatelami i chcemy decydować o sobie, o swojej przyszłości samej, w związku małżeńskim czy w związku nieformalnym,  z dziećmi czy bezdzietnie, pracując, działając społecznie czy dbając o dom. Wiele z nas chce być matkami, ale to nie oznacza, że tylko ta funkcja musi być przez nas spełniana i satysfakcjonująca. Przedmiotowe traktowanie kobiet sprowadzanie nas do poziomu strickte seksualnego również odbiera nam człowieczeństwo oraz godność.

Smutne, jak wiele jeszcze musi się zmienić w postrzeganiu roli kobiety w rodzinie, społeczeństwie i państwie.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *