Konferencja pt.: „Wpływ funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej” – Białystok, 10 maja

by Dorota Leszczyńska

Konferencja pt.: „Wpływ funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej” – Białystok, 10 maja

DSC_1258

Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się dzisiaj konferencja naukowa organizowana przez Studenckie Koło Naukowe „EUROPROJEKT” pt. „Wpływ funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej”. W ramach konferencji zostały przedstawione cele priorytetowe w perspektywie finansowej 2014-2020, przy uwzględnieniu najważniejszych kryteriów, m.in.: gospodarki opartej na wiedzy, uzyskaniu środków na rozwój przedsiębiorczości w zakresie B+R oraz konkurencyjności na rynku pracy w wybranych sektorach gospodarki.

DSC_1260

Podczas Konferencji swoje prelekcje zaprezentowali:

 • prof. UwB, dr hab. Marzanna Poniatowicz:
  „Samorząd terytorialny jako beneficjent środków pomocowych Unii Europejskiej-kluczowe wyzwania dotyczące perspektywy finansowej 2014-2020.”;
 • prof. UwB, dr hab. Renata Przygodzka:
  „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”;
 • prof. UwB, dr hab. Tadeusz Truskolaski-Prezydent Miasta Białegostoku:
  „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: nowy instrument rozwoju regionalnego na przykładzie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.”;
 • Krzysztof Mnich-Prezes Zarządu Stowarzyszenia Europartner AKIE:
  „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem. Źródła i praktyka.”;
 • Andrzej Parafiniuk – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego:
  „Obecna sytuacja młodych ludzi na rynku pracy i w gospodarczym otoczeniu Województwa Podlaskiego.”

DSC_1261

Szeroka tematyka dotycząca rozwoju naszego województwa, pokazała niezbicie jak bardzo nasz region potrzebuje nie tyle wydatkowania środków unijnych, ale mądrego i przemyślanego ich inwestowania, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali stąd na stałe za lepiej płatną i rozwojową płacą. Należy zwrócić uwagę, że Podlasie, podczas ostatniej perspektywy finansowej, dokonało ogromnego skoku infrastrukturalnego, jednak dalej jest w tyle za średnią krajową jeżeli chodzi o zatrudnienie, wysokość wynagrodzenia i dostępność do rynków zbytu. Miejmy nadzieję, że w najbliższych latach rozwój przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego będzie rósł systematycznie, z czego będziemy dumni.

DSC_1263

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *