Poznań kusi konferencjami i publikacjami

poznań

Tej wiosny na pewno nie będę narzekać na nudę. Zwłaszcza, że Poznań kusi mnie swoimi konferencjami i publikacjami z zakresu prawa finansowego. Prawdopodobnie zagoszczę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza dwa razy – pod koniec kwietnia i w połowie maja oraz miejmy nadzieję, że uda mi się opublikować tam aż trzy artykuły. Zdecydowane będzie co robić, z czego się ogromnie cieszę.

12923084_10206317024667141_7838884987118738166_n

1. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Znaczenie swobody przepływu kapitału dla rozwoju przedsiębiorczości”

Termin Konferencji: 28-(29) kwietnia 2016 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 kwietnia 2016r.
Termin nadsyłania artykułu: 20 maja 2016r.

Rejestracja za pomocą formularza elektronicznego.
Długość abstraktu:  do 1000 znaków
Opłata: brak
Monografia pokonferencyjna: TAK

Organizatorzy sugerują możliwe tematy wystąpień:

– Transgraniczne opodatkowanie podmiotów gospodarczych,
-Międzynarodowe planowanie finansowe i podatkowe,
-Rozwój finansowy, a wzrost gospodarczy,
– Regulacja prawa finansowego i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości,
– Wpływ regulacji sektorowych na płynność gospodarki,
Działania dostosowawcze podmiotów regulowanych, a skuteczność regulacji,
– Wpływ unijnej swobody przepływu kapitału na realizację postanowień traktatowych,
– Rozszerzenie źródeł finansowania działalności gospodarczej po akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej,
– Przeregulowany, czy niedoregulowany czyli jaki jest współczesny rynek kapitałowy ?,
-Dokąd zmierza nadzorca – analiza ewolucji regulacji w obszarze przedsiębiorczości finansowej,
– Ekonomiczna analiza prawa – problemy regulacji,
– Transgraniczna problematyka instrumentów płatnicznych,
– Kierunki przyszłych działań integracyjnych UE względem systemu finansowego,
– Infrastruktura rynku kapitałowego,
– Systemy ochrony uczestników rynków finansowych – jaka jest ich skuteczność ?,
– Obligacje – czy zabezpieczają prowadzenie działalności gospodarczej, czy jedynie stwarzają tego iluzję ?,
– Pozagiełdowe instrumenty pochodne oraz długoterminowe papiery dłużne,
– Współczesne instytucje prawa finansowego wspierające rozwój gospodarczy – ujęcie syntetyczne,
– Problematyka transakcji hedgingowych – studium przypadku.

***

Więcej informacji o Konferencji znaleźć można tutaj.

12711037_800240593443158_2964983779915527305_o

2. Ogólnopolska konferencja naukowa „@Prawo finansowe 2.0” – Konferencja jest częścią V Kongresu Kół Naukowych UAM odbywającym się w tym roku pod tematem przewodnim: „Technologie we współczesnym społeczeństwie”.

Termin Konferencji: 19 maja 2016 r. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 kwietnia 2016 r.

Opłata konferencyjna (uczestnik czynny): 100 zł /Opłata dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest pokrywana ze środków Prorektora ds. studenckich UAM prof. dr hab. Zbigniewa Pilarczyka./

Opłata konferencyjna (uczestnik bierny): brak

Publikacja pokonferencyjna: TAK

Zagadnienia poruszane podczas konferencji będą dotyczyć nowych technologii w kontekście:
• finansów publicznych,
• prawa podatkowego,
• prawa ubezpieczeniowego,
• prawa bankowego,
• prawa rynków finansowych.

***
Więcej informacji o Konferencji znajduje się tutaj.

wydział UaM
3. Monografia naukowa „Problemy prawa finansowego w II. dekadzie XXI w.”

Termin zgłoszenia tematu artykułu: do 30 kwietnia 2016 r.
Decyzja o akceptacji tematu: do 7 dni od otrzymania zgłoszenia.
Termin dostarczenia artykułów wraz z recenzją: 31 maja 2016r.
Planowany termin publikacji: czerwiec 2016r.
Opłata wydawnicza: BRAK
Wymagana recenzja: TAK – pracownika naukowego z tytułem co najmniej doktora.

Zgłoszenie tematu artykułu za pomocą formularza.

Proponowana tematyka monografii koncentruje się wokół aktualnych dylematów doktryny i praktyki prawa finansowego w obszarach:
-prawa podatkowego,
-prawa rynków kapitałowych,
-prawa finansów publicznych,
-bankowości,
-ubezpieczeń.

Redakcja zastrzega sobie prawo selekcji proponowanych tematów.

***

Więcej informacji o możliwości publikacji znajduje się tutaj.

poznań1

W imieniu zaprzyjaźnionych Organizatorów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza serdecznie zachęcam do rejestrowania się na konferencje, przesyłania abstraktów wystąpień, tematów artykułów oraz pisania prac naukowych celem ich dalszej publikacji w monografiach. Grzechem byłoby z tej okazji nie skorzystać.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *