XI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji – Toruń, 7-8 kwietnia

DSC06732

To był Zjazd! Nawet nie pierwszy, lecz już XI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji, który odbył się 7 i 8 kwietnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niebywałe, że w jednym miejscu zebrało się grono młodych przedstawicieli uczelni z aż 12 ośrodków akademickich z całej Polski.

DSC06714

Organizatorem wydarzenia była Ogólnopolska Rada Kół Naukowych i Koło Naukowe Retoryki Sądowej. Tegorocznie poruszane zagadnienia krążyły wokół tematu przewodniego  Zjazdu tj. „Prawo-Rodzina-Praca”. Celem Konferencji była analiza i ocena obowiązujących przepisów prawnych regulujących wartości takie jak praca i rodzina, które stanowią podstawy funkcjonowania społeczeństw w XXI wieku. Całą Konferencję podzielono na panele zgodnie z gałęziami prawa. Referaty dotyczyły prawa pracy, prawa cywilnego, prawa podatkowego i finansowego, prawa i postępowania karnego, prawa administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego i europejskiego. Moderatorami poszczególnych paneli były szanowne panie:

dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz;

dr Daria Gęsicka i mgr Ewa Kabza;

dr Ewa Prejs;

dr Agata Ziółkowska;

dr Dorota Sylwestrzak;

dr Julia Kapelańska-Pręgowska.

DSC06717

Zjazd ściągnął do Torunia rzeszę studentów i doktorantów z całej Polski. Reprezentowali oni – poza Uniwersytetem Mikołaja Kopernika – następujące ośrodki akademickie: Uniwersytet Rzeszowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski, Wyższą Szkołę Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu oraz Uniwersytet w Białymstoku. Moje wystąpienie znalazło się w panelu dotyczącym prawa podatkowego i finansowego, i opierało się na porównaniu świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” z ulgą prorodzinną w PIT. Cieszę się z tego, że miałam możliwość zaprezentowania tematu i poznania kilku ciekawych osób, ale jeszcze bardziej z tego, że z mojej rodzimej uczelni przybyło aż sześciu prelegentów.

DSC06716

Podczas Zjazdu była możliwość autoprezentacji kół naukowych z wydziałów prawa i administracji z kraju dokonana przez ich delegatów. W tej okazji skorzystało między innymi Koło Nauk Cywilistycznych z Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto pod koniec pierwszego dnia Zjazdu odbyły się obrady Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych, które miały charakter otwarty dla wszystkich uczestników Zjazdu.

Ogólnopolskie Zjazdy ORKN zdecydowanie nie są wyłącznie konferencjami naukowymi. Służą integracji środowiska prawniczych kół naukowych, studentów i doktorantów z różnych ośrodków naukowych w kraju. Do zobaczenia na kolejnym Zjeździe za rok!

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *