Konferencja „Rola podatków pośrednich w polskim systemie podatkowym” – Kraków, 25 stycznia

by Dorota Leszczyńska

Konferencja „Rola podatków pośrednich w polskim systemie podatkowym” – Kraków, 25 stycznia

DSC06268

Jest mi niezmiernie miło, iż miałam okazję wziąć udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej pt. „Rola podatków pośrednich w polskim systemie podatkowym” zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Choć z trudem dotarłam do Krakowa, wydarzenie było warte zachodu.

DSC06269

Konferencja miała miejsce w Collegium Wróblewskiego, czyli niedaleko Rynku Głównego w Krakowie. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Bogumił Brzeziński. Ponadto w panelach eksperckich pojawiły się dr Anna Dumas oraz dr Jowita Pustuł. Pomiędzy wystąpieniami pojawił się także z referatem przedstawiciel Kancelarii Oleś & Radzynkiewicz. Natomiast uwieńczeniem Konferencji były 2-godzinne warsztaty przeprowadzone najpierw przez przedstawicieli Rodl & Partner, później przez przedstawicieli Deloitte.

Podczas samej Konferencji można było usłyszeć wystąpienia 17 studentów i doktorantów z całej Polski. Poza reprezentantami macierzystego Uniwersytetu Jagiellońskiego byli to prelegenci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i oczywiście Uniwersytetu w Białymstoku (w mej skromnej osobie).

DSC06265

Oto lista tematów jakie zostały omówione:

„Podatki pośrednie jako narzędzie interwencjonizmu”

„Wybrane zagadnienia związane z restrukturyzacjami spółek kapitałowych na gruncie podatku od towarów i usług”

„Funkcja fiskalna podatków pośrednich w polskim systemie podatkowym”

„Zastosowanie stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów”

„Stosowanie przepisów prawa podatkowego regulujących kwestie akcyzy wobec ambasad i urzędów konsularnych na terenie RP”

„Wybrane metody walki z karuzelą podatkową na gruncie podatku VAT”

„Orzecznictwo TSUE jako podstawa weryfikacji decyzji ostatecznych w zakresie podatków pośrednich”

„Wniesienie aportu do spółki kapitałowej – skutki w zakresie podatku od towarów i usług”

„Skutki uchylenia postanowienia o nadaniu nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w przedmiocie podatku od towarów i usług”

„Problem wielojęzyczności prawa UE a dyrektywy VAT”

„Ustawodawca postawił na „złego konia” – wpływy podatku od gier na polski system fiskalny na przykładzie opodatkowania zakładów wzajemnych”

„Pierwsze zasiedlenie jako przesłanka zwolnienia z VAT – nieodzowny problem sprzedaży nieruchomości”

„Zwolnienia podatkowe w VAT na przykładzie usług opieki medycznej”

„Rzeczywista wysokość odszkodowania za wywłaszczenie – problem opodatkowania podatkiem od towarów i usług”

„Sposoby uszczelniania systemu podatkowego i zwiększenia wpływów budżetowych, w świetle proponowanych zmian w regulacjach podatku VAT i akcyzy”

„Prawno-ekonomiczne uwarunkowania wprowadzania podatku obrotowego od sieci wielkopowierzchniowych”

„Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług – wybrane zagadnienia”

„Wpływ podatków pośrednich na budżet państwa ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług”

„Niejasności związane ze sposobem opodatkowania usług gastronomicznych podatkiem VAT w najnowszych interpretacjach podatkowych i orzecznictwie”

DSC06271

 Organizatorzy zapewnili odpowiednie warunku ku temu, by prelegenci czuli się komfortowo. Przyznam, że poziom prezentowanych tematów świadczył o ogromnej wiedzy i pracy poświęconej przygotowaniu wystąpień. Tym samym należy pochwalić organizatorów za jakościowe podejście do organizacji wydarzenia i zaproszenie na Konferencję nielicznych twórców abstraktów. Cyklicznie przewidziane przerwy, podczas których można było odświeżyć umysł przy kawie i poczęstunku, były doskonałym momentem na poznanie nowych osób. Jak zwykle w przypadku konferencji podatkowych, możliwe było podyskutowanie w kuluarach na tematy bardziej lub mniej związane z prawem podatkowym. Z jednej strony profesjonalizm, a z drugiej przyjazna atmosfera, uczyniły z Konferencji idealną platformę do dyskusji, a to właśnie z dyskusji rodzą się opinie, przemyślenia i wnioski. Na szczęście nie była to kolejna z rzędu, nic nieznacząca konferencja uwieńczona certyfikatem.

Dziękuje za zaproszenie i za serdeczne przyjęcie w murach UJ.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *