Zawieszenie postępowania podatkowego – zmiany od stycznia 2016 r.

DSC02982

Małe z pozoru zmiany, ale jednak warta zasygnalizowania. W Ordynacji podatkowej znajdzie się fakultatywne zawieszenie postępowania podatkowego z urzędu. Ponadto pojawiają się nowe przesłanki dotyczące zawieszenia z urzędu.

Od 1 stycznia 2016 r. zawieszenie postępowania podatkowego będzie obligatoryjne w następujących przypadkach:

 • w razie śmierci strony, jeżeli postępowanie nie podlega umorzeniu,
 • gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,
 • w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,
 • w razie utraty przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,
 • w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję uchylacą w całości decyzję organu I instancji i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ lub stwierdzającą nieważność decyzji,
 • w sprawie dotyczącej odpowiedzialności osoby trzeciej do dnia, w którym decyzja o odpowiedzialności stanie się ostateczna.

Warto zwrócić uwagę, że postanowienie o zawieszeniu w przypadkach dotyczących czyjejś śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych, które nie może być doręczone ani stronie ani spadkobiercom, będzie pozostawiane w aktach sprawy do czasu ustalenia:

 1. spadkobierców
 2. kuratora
 3. przedstawiciela strony

***

Natomiast fakultatywne zawieszenie postępowania podatkowego, tzn zależne od woli organu podatkowego w danej sprawie, może nastąpić w następujących przypadkach:

 • w razie wystąpienia do organów innego państwa o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego, jeżeli nie ma żadnych innych okoliczności poza objętymi wystąpieniem, które mogą być przedmiotem dowodu,
 • jeżeli wszczęta została procedura wzajemnego porozumienia. 

Zawieszenie fakultatywne może następować wielokrotnie, czyli organ podatkowy może wydawać postanowienia o zawieszeniu i podjęciu zawieszonego postępowania bez ograniczeń ilościowych. Jednak jest ograniczenie czasowe takich działań – okres łącznego zawieszenia postępowania nie może przekroczyć 3 lat.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *