Nowości w doręczeniach od 2016 roku

skrzynka-pocztowa

Ma być prościej i szybciej – takie założenia przyświecają ogromnej nowelizacji Ordynacji podatkowej, która w przeważającej części wejdzie z 1 stycznia 2016 r. Więcej komunikowania się drogą elektroniczną, to nie jedyne zmiany, które dotyczyć będą doręczeń w postępowaniu podatkowym.

Generalny podział doręczeń dokonywanych bądź za pośrednictwem pewnych podmiotów bądź za pośrednictwem komunikacji elektronicznej został dokładniej wyszczególniony w ustawie.

Podmiotami doręczającymi  za pokwitowaniem mogą być:

 1. Operator pocztowy
 2. Pracownicy organu
 3. Funkcjonariusze celni
 4. Upoważnieni pracownicy innego organu podatkowego
 5. Organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów
 6. Sołtys (w przypadku, gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta)

***

Doręczenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej za urzędowym poświadczeniem odbioru mogą być dokonywane STRONIE (lub jej pełnomocnikowi lub przedstawicielowi) przez:

 1. Portal podatkowy
 2. Elektroniczną skrzynkę podawczą

***

Poszerzono katalog doręczeń w przypadkach, gdy adresatem jest osoba fizyczna. Oto pełna lista miejsc doręczeń:

 1. Adres miejsca zamieszkania
 2. Adres do doręczeń w kraju (zgłoszony tzw. adres korespondencyjny)
 3. Skrytka pocztowa – doręczenie zawiadomienia o odebraniu pisma u operatora pocztowego lub w siedzibie organu)
 4. Miejsce zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej – odbiera adresat lub osoba upoważniona do odbioru korespondencji
 5. Każde miejsce gdzie się adresata zastanie
 6. Siedziba organu podatkowego

***

Odnośnie doręczeń skierowanych do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, odbioru pism może dokonywać nie tylko osoba upoważniona do odbioru korespondencji lecz również prokurent. Miejsce docelowym doręczeń jest:

 1. Lokal siedziby lub
 2. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Jeżeli jednak doręczenia pod wskazane adresy nie będą mogły dojść do skutku, pisma doręczy się osobie fizycznej upoważnionej do reprezentowania adresata. Nawet, gdyby w grę wchodziła reprezentacja łączna, wystarczy doręczyć jednej z tych osób.

***

W zasadzie doręczenia zastępcze nie uległy drastycznym zmianom. Na uwagę zasługuje jednak to, iż niewyrażenie zgody na przekazanie pisma adresatowi (będącemu osobą fizyczną) przez pełnoletniego domownika, dopiero pozwala na szukanie alternatywy w postaci innych pośredników – jak sąsiad, zarządca domu lub dozorca.

***

W związku z większym naciskiem na komunikację elektroniczną, adres elektroniczny zyskał na znaczeniu. Każda jego zmiana podczas trwania postępowania podatkowego, na równi z adresem służącym korespondencji (zamieszkania czy krajowym do doręczeń), podlega zgłoszeniu organowi podatkowemu prowadzącemu postępowanie.

***

Należy również wspomnieć o najbardziej praktycznym i rozsądnym rozwiązaniu dotykającym pełnomocników profesjonalnych (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) oraz organów administracji publicznej. Doręczenia pism tym podmiotom dokonywane będą przede wszystkim:

 1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 2. W siedzibie organu podatkowego

Natomiast klasyczne formy doręczeń w odniesieniu do pełnomocnikowów profesjonalnych i organów będą dokonywane w ramach wyjątku, w przypadku utrudnień technicznych. Mam nadzieje, że jak najrzadziej.

***

Przewidziane zmiany uporządkowały redakcję przepisów i wydają się bardziej odpowiadać rzeczywistości. A jakie nowości czekają w innych częściach Ordynacji podatkowej, o tym niebawem.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *