Ustawa o usługach płatniczych do poprawki

swinka

Zdaje się, że sektor bankowy czekają dodatkowe obowiązki i zmiany w oferowanych produktach. Pojawił się nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Projekt ustawy wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (dyrektywa 2014/92/UE). Już z sanej nazwy można domyślać się czego zmiany moga dotyczyć.

Projektowane rozwiązania mają na celu:

– zwiększenie wyboru ofert usług płatniczych dostępnych dla konsumentów;

– poprawę jakości i przejrzystości usług świadczonych przez dostawców usług płatniczych;

– zwiększenie mobilności konsumentów oraz wprowadzenie ułatwień w zakresie porównywania opłat i usług w zakresie rachunków płatniczych;

– wprowadzenie procedur ułatwiających przenoszenie rachunków płatniczych w przypadku gdy konsument znajdzie lepszą ofertę.

***

Nie ulega wątpliwości, że banki będą zobligowane do zapewnienia konsumentom dostępu do podstawowego rachunku bankowego, aby powyższe cele zostały zrealizowane. Zgodnie z założeniami, tego typu rachunek bezpłatny zwiększy liczbę konsumentów zainteresowanych posiadaniem „konta w banku”. Jednak będą to osoby, które nigdy wcześniej nie korzystały z usług bankowych, czyli osoby starsze. Nie łódźmy się, bezpłatne rachunki wcale nie będą takie powszechne jakbyśmy tego chcieli.

Cieszyć mogą jednak takie zmiany jak: uelastycznienie procedur odnośnie zmiany rachunku oraz obowiązki informacyjne w przypadku pobieranych opłat.

Projekt ustawy jest na razie na etapie konsultacji międzyresortowych.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *