„Europezacja prawa publicznego – aktualne problemy i nowe wyzwania” – Częstochowa, 27 maja

DSC04568

Wisienką na torcie obecnego roku akademickiego okazała się być interdycyplinarna konferencja naukowa pt. „Europeizacja prawa publicznego – aktualne problemy i nowe wyzwania”, zorganizowana na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Bardzo cieszę się z możliwości uddziału w tak wyjątkowym wydarzeniu naukowym.

Zebrano w jednym miejscu znawców i zainteresowanych różnymi gałęziami prawa: poczynając od prawa konstytucyjnego, poprzez prawo zamówień publicznych, prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska, prawo karne, prawo medyczne, prawo pracy, a na prawie podatkowym kończąc. Tytułowa „europeizacja” pozwoliła zatem spojrzeć na wpływ UE na polskie prawo panoramicznym okiem.

DSC04573

Przybyłych na obrady plenarne przywitała reprezentacja organizatorów z Akademii im. Jana Długosza. Następnie swoje wystąpienia przedstawili:

– prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic;

– prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia;

– dr hab. prof. nadzw. AJD Oaweł Wolnicki;

– dr hab. prof. nadzw. Izabela Wróbel;

– prof. zw. dr hab. Krystian Complak;

– dr hab. Tomasz Barankiewicz.

Po części plenarnej, kolejne obrady zamknęły się w VI równoległych panelach tematycznych. Poszczególnym panelom przewodniczyli:

– dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Szulc;

– dr Tomasz Srogosz;

-prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic;

– dr Jakub Żurek;

– dr hab. prof. nadzw. Ryszard Szałkowski;

– dr Bogusław Przywora.

DSC04571

Prelegenci przybyli nawet z bardzo dalekich ośrodków. Poza moją białostocką reprezentacją UwB i gospodarzami z Akademii im. Jana Długosza pojawili się prelegenci z: Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Górnoślądkiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Insytytu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Politechniki Opolskiej, Szkoły Wyższej Psycholigii Społecznej, Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego. W sumie chęć wygłoszenia referatów zgłosiło 58 osób.

Przyjazna atmosfera, nie zaś sztywny patos, wyznaczała kierunek tej oto konferencji. Byłam pozytywnie zaskoczona nastawieniem grona profesorskiego do opinii młodych naukowców. Tutaj naprawdę chodziło o merytoryczną dyskusję i wymianę poglądów. Nie tylko spotkałam osoby, które przewijały się już wielokrotnie na podobnych konferencjach, ale poszerzyłam grono znajomych. Ubolewam jedynie nad tym, że z uwagi na podział panelowy, nie dane mi było wysłuchać interesujących mnie wystąpień.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *