Stawki podatku akcyzowego pod lupą TK

tk1

Sytuacja wygląda dość poważnie, skoro połączono aż 5 skarg konstytucyjnych. TK ma ciężki orzech do zgryzienia i wiele przepisów do przeanalizowania pod kątem zgodności z Konstytucją. Wieszczę, że jeszcze trochę poczekamy, zanim sprawa pojawi sie na wokandzie.

Ustawa o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym od 24 sierpnia 2005 roku do 14 września 2005 roku, ustawy zmieniające jak również nieobowiązujące już rozporządzeni staną się przedmiotem analizy sędziów Trybunału.

Mnogość ewentualnych naruszeń kraży wokół zastosowania stawki „sankcyjnej” w podatku akcyzowym w przypadku sprzedaży oleju opałowego. Przepisy ustawy stanowią bowiem, że  sprzedawca oleju opałowego, który posiada oświadczenie nabywcy, które nie umożliwia identyfikacji tego nabywcy (niezgodne z rzeczywistością, zawierające dane fikcyjne), jest zobowiązany zapłacić podatek akcyzowy obliczony według stawki podwyższonej (1180 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu w okresie do 14 września 2005 roku, 2000 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu w okresie od 15 września 2005 roku).

Wnioskodawcy podnoszą, iż te przepisy te są sprzeczne z Konstytucją ze względu na to , że:

– stanowią one ingerencję w konstytucyjnie chronione prawo własności cechującą się nadmiernym fiskalizmem, ponieważ nakładają one na podatnika podatek akcyzowy o charakterze sankcyjnym z powodu nierzetelności (bezprawnego działania) jego kontrahenta;

–  ustanawiają one instrumentalne obowiązki podatkowe uchybiające zasadzie proporcjonalności w ograniczeniu konstytucyjnie chronionego prawa własności;

– stanowią one ingerencję w konstytucyjnie chronione prawo własności na podstawie regulacji podatkowej uchybiającej zasadzie poprawnej legislacji, będącej składową zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, wywiedzionej z zasady demokratycznego państwa prawnego.

***

Ponadto, TK pochyli się nad formalizmem przepisów ustawy o podatku akcyzowym i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. W przedstawionych przepisach tylko kompletne pod względem formalnym oświadczenia uprawniały sprzedawcę do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku, brak zaś któregokolwiek elementu tego oświadczenia skutkowało zastosowaniem stawki określonej w § 3 ust. 3 rozporządzenia – czyli wyższej. Tym samym zarzuca się naruszenie aż 16 artykułów Konstytucji.

Zobacz:

– sprawę rozpatrywaną przed TK pod wspólną sygnaturą SK 7/15.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *