Strategia 2020 jak Odyseja kosmiczna

mf2

Widzieliście obraz Kubricka? Ewolucja człowieka od rozniecania ognia po odkrywanie kosmosu. Mamy być obecnie świadkami kalejnego skoku cywilizacyjnego. Resort Finansów nazwał go dumnie i skrótowo Strategią 2020. Czy to sf czy jednak racjonalny plan?

Strategia 2020 to nic innego jak Zintegrowany System Informacyjny Resortu Finansów. Jego celem jest przedstawienie wizji zmian w resorcie finansów, związanych z budowaniem zintegrowanego systemu informacyjnego resortu, które zostaną przeprowadzone w latach 2015 – 2020.

Resort finansów wyjaśnia, że skoro istotą jego działania jest świadczenie usług publicznych dla obywateli, przedsiębiorców i administracji, stale rozwija i doskonali dostarczane usługi, w szczególności dąży do oferowania coraz nowocześniejszych usług elektronicznych (tzw. e-usług). Dążenie to wymaga osiągnięcia wysokiego poziomu dojrzałości oraz integracji systemów informacyjnych, które obecnie są oferowane kluczowym interesariuszom resortu. A na razie więcej jest poplątania z pomieszaniem. Systemy są od siebie oderwane, przepływ informacji ograniczony, a dane są chaotyczne, bo nie podlegają analizie.

To wszystko ma przejść do lamusa. Resort finansów dzięki Strategii 2020 zamierza:

1. Rozwinąć katalog usług cyfrowych.

2. Wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów i spraw.

3. Usprawnić komunikację z otoczeniem.

4. Udostępnić wspólny portal Resortu Finansów.

5. Zbudowac Platformę Edukacyjną Resortu Finansów.

Czy zmiany wyglądają na jakąś kosmiczną rewolucję? Biorąc pod uwagę dzisiejszy stan wiedzy i poziom informatyzacji, to nie, ale z punktu widzenia naszych realiów, zmiany mogą zasługiwać na tak propagandową nazwę. W końcu pomyślano o stworzeniu zintegrowanej „chmury” informatycznej, przechwytującej i przechowującej wszelkiej dane w Resorcie. Jeżeli plan zostanie zrealizowany do 2020 roku, to powinniśmy liczyć na:

– efektywne świadczenie usług publicznych,  w tym ograniczenie czasu i kosztów związanych z kontaktem  z administracją;

– utrzymanie ciągłości działania, zwłaszcza zapewnienie dostępności świadczonych usług;

– elastyczność organizacyjna,  w szczególności skuteczne planowanie  i wdrażanie zmian;

– spójna i wiarygodna komunikacja wewnętrzna (między organami) i zewnętrzna (z klientami);

– efektywna edukacja wewnętrzna i zewnętrzna.

Strategia 2020 nie jest filmem sf ani rewolucją, a oczekiwaną ewolucją. Niech powstanie w końcu przejrzysty system, stworzony od początku do końca przez jednego Architekta. Ileż można wałkować papierologię…

Zobacz:

–  zarządzenie Ministra Finansów nr 28 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Resortu Finansów – Strategia 2020″.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *