Wdrażanie dyrektyw – nowe zmiany w PIT i CIT

euro

Czeka nas implementacja 3 Dyrektyw Rady, na skutek których zmiany nastąpią przede wszyskim w ustawie o PIT i CIT, ale również w Ordynacji podatkowej oraz KKS. Projekt ustawy znajduje się obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych.

Zakres regulacji odnosi się do opodatkowania dochodów z oszczędności oraz wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek powiązanych. Zmiany wprowadzają również wspólne dla krajów UE podejście do wymogów związanych z dokumentacją transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Resort finansów  poprzez nowelizację przepisów zamierza implementować następujące akty:

1) Dyrektywę Rady 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r.

2) Dyrektywę Rady 2014/86/UE z dnia 8 lipca 2014 r.

3) Dyrektywę Rady (UE) 2015/121 z dnia 27 stycznia 2015 r.

Nowelizacja przewiduje:

– wprawadzenie w ustawie o PIT nowego rozdziału 7a regulujującego zasady przekazywania informacji o wypłatach odsetek;

– wprowadzenie w ustawie o CIT ogólnej klauzuli zapobiegającej nadużyciom w przypadku stosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

– zmiany w ustawie o PIT i CIT dotyczące przepisów nakładających obowiązek sporządzenia i przedłożenia dokumentacji transakcji pomiędzy podmitami powiązanymi;

– uzupełnienie Załącznika 4 do ustawy o CIT o dwie spółki prawa rumuńskiego;

– zmiany dostosowujące związane z wprowadzeniem nowego rozdziału i nowych jednostek redakcyjnych oraz zmianę w zakresie zwolnienia od podatku uposażenia otrzymanego przez funkcjonariusza organizacji międzynarodowej;

– zmiany w Ordynacji podatkowej polegające na zastąpieniu dotychczasowego wskazania terytoriów zależnych lub stowarzyszonych na potrzeby przepisów o wymianie informacji oraz o wydawaniu zaświadczeń o miejscu zamieszkania, odesłaniem do rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o PIT;

– zmianę w Kodeksie karnym skarbowym związaną z uzupełnieniem zakresu podmiotowego przepisu nakładającego sankcje karne za niedopełnienie obowiązków informacyjnych oraz dostosowaniem tego przepisu do nowych jednostek redakcyjnych w ustawie o PIT.

***

Generalnie przepisy ustawy zmieniającej powinny wejść w życie z dniem 31 grudnia 2015 r., gdyż wynika to z konieczności zachowania terminów transpozycji dyrektyw. Aczkolwiek w przypadku klazuli zapobiegającej nadużyciom, przepisy owe odnosząc się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2016 r. będą de facto stosowane od 1 stycznia 2017 r. Dnia 1 stycznia 2016 r. natomiast powinny wejść w życie przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *