Zagraniczna pożyczka bez PCC

DSC02520

Niekażda pożyczka zagraniczna może być wolna od PCC (podatku od czynnści cywilnoprawnych). Zakres opodatkowania umowy pożyczki jest dość szeroki, dlatego warto zapoznać się z negatywnymi warunkami, jakie musi spełnić umowa pożyczki, aby nie była ona objęta PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Kluczowe dla opodatkowania jest umiejscowienie istotnych elementów związanych z umową pożyczki. Zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ozncza to, że umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostanie zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Zatem, umowa pożyczki zawarta pomiędzy polskim pożyczkobiorcą a zagranicznym pożyczkodawcą nie podlega opodatkowaniu PCC, gdy środki pieniężne (będące przedmiotem umowy pożyczki) w chwili jej zawarcia będą znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowa pożyczki zostanie zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oba warunki muszą być jednak spełnione równocześnie.

Zobacz:

– interpretację indywidualną Dyrektora IS w Katowicach z dnia 26 marca 2015 r. (IBPBII/1/4514-39/15/BP).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *