NIK – w dalszym ciągu papierologia

dok

Dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki przeprowadzonej w urzędach kontroli odnośnie wdrażania systemów teleinformatycznych w miastach i gminach. Okazuje się, że załatwienie spraw drogą papierową wciaż wygrywa.

Większość ze zbadanych podczas kontroli NIK systemów informatycznych, działających w urzędach w ramach e-administracji (72 z 77 tj. 93 proc.) spełniała minimalne wymogi współdziałania, określone w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Jednak w praktyce systemy te współpracowały ze sobą w bardzo ograniczonym zakresie. Niemal we wszystkich skontrolowanych urzędach (22 z 24) podstawowym sposobem dokumentowania rozpatrywanych spraw był nadal tradycyjny system papierowy.

Tylko nieliczne urzędy miejskie mogły pochwalić się dużą liczbą e-usług przydatnych mieszkańcom. W większości kontrolowanych urzędów (17 z 24) liczba świadczonych e-usług nie przekraczała 20. Aż cztery urzędy (w Lesznie, Mińsku Mazowieckim, Stargardzie Szczecińskim i Szczecinku) świadczyły tylko jedną e-usługę czyli obligatoryjną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Ale są też w Polsce miasta, które na tym polu wybijają się ponad przeciętność – Dąbrowa Górnicza ma dostępne 144, a Mysłowice 111 e-usług.

NIK krytycznie ocenia ogólny stan systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontrolowanych urzędach miast. Nieprawidłowości w tym obszarze stwierdzono w aż 21 z 24 skontrolowanych urzędów. Dotyczyły one przede wszystkim:

1. zarządzania uprawnieniami użytkowników w zakresie dostępu do systemów informatycznych;

2. Polityki Bezpieczeństwa Informacji;

3. zapisów w umowach na zakup lub serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania.

***

Do burmistrzów i prezydentów miast Izba wnioskuje o:

  • o opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz konsekwentne stosowanie procedur zarządzania bezpieczeństwem przetwarzanych informacji;
  • o przeprowadzenie, przy zakupie nowych lub modernizacji już funkcjonujących systemów informatycznych, analizy określającej stopień współdziałania (interoperacyjności) z innymi systemami, tak by możliwe było pełne wykorzystywanie danych już zgromadzonych we własnych, a także   zewnętrznych systemach i rejestrach informatycznych;
  • o wprowadzenie w urzędach systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw;
  • o promowanie wśród mieszkańców i przedsiębiorców korzyści płynących z elektronicznej formy komunikacji z urzędem.

***

W sumie, dużo się przez ostatnie lata zmieniło, jednak nie na tyle, aby mówić o sprawnej, szybkiej i bezpiecznej wymianie wewnątrz urzędu, pomiędzy różnymi urzędami i oczywoście z obywatelami.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *