Najczęstsze błędy w PIT-ach – przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych

Podatki

Izba Skarbowa w Białymstoku stworzyła listę najczęściej popełnianych błędów podczas wypełniania formularzy PIT przez przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. A można darować sobie dodatkowej fatygi poprawiania.

1. Błędne wykazywanie zaliczek w PIT-36 i PIT-36L.

Jest różnica pomiędzy zaliczkami wpłaconymi a należnymi za dany rok.

***

2. Błędne odliczanie strat z lat ubiegłych.

Odliczenie może dotyczyć jedynie dochodu z tego samego źródła i nie może przekroczyć w danym roku 50% poniesionej straty.

***

3. Brak załączników do zeznania  (PIT/D, PIT/O, PIT/B, PIT/UZ).

Bez względu na to, czy przedsiębiorca uzyskał jakikolwiek dochód.

***

4. Brak podpisu podatnika.

***

5. Błędny identyfikator podatkowy, zła kolejność małżonków.

PESEL dotyczy osób fizycznych, NIP osób prowadzących działalność gospodarczą.

***

6. Stosowanie nieaktualnych druków.

W końcu formularze co roku się zmieniają…

***

7. Niejednolite adresy.

Zapomnijmy o zameldowaniu. Ważne jest miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

***

8. Brak oznaczenia celu złożenia zeznania.

Krzyżyk albo na „złożenie zeznania” albo „korekta zeznania”.

***

9. Nieuwaga przy przenoszeniu danych.

Na ogół związane jest to z nieogarnięciem załączników, bądź nierozróżnianiem podatku należnego od sumy kwoty zaliczek.

***

10. Nieuwaga przy przenoszeniu kwoty ulgi mieszkaniowej.

Konsekwencja odpowiedniego skorzystania z ulgi wynika z zeznania podatkowego złożonego rok wcześniej.

***

11. Brak zaokrąglenia lub nieprawidłowe zaokrąglenie podstawy obliczenia podatku oraz podatku należnego.

Zaokrąglamy do pełnego złotego, gdy końcówka przewyższa 50 gr. Gdy jest poniżej 50 gr. nie bierzemy pod uwagę.

***

12. Sumy odliczeń przewyższają obliczony podatek.

***

13. Odliczenia przewyższają dochód.

***

14. Małżonkowie rozliczają się wspólnie nie mając do tego prawa.

Wspólne rozliczenie nie jest możliwe, gdy: przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem tzw. podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, małżonkowie zawarli związek małżeński lub orzeczono między nimi separację w trakcie roku podatkowego, istnieje umowa wyłączająca wspólność majątkową.

***

15. Nieprawidłowo ustalony dochód.

***

16. Brak rozliczenia się z dochodów uzyskanych poza granicami Polski.

***

17. Nieprawidłowo obliczony podatek dochodowy.

***

18. Błędne wypełnienie rubryk dotyczących przekazania 1% podatku na rzecz wybranej OPP.

Zaokrąglamy do 10 gr i wpisujemy odpowiedni nr KRS (zgodnie z wykazem MPiPS).

***

19. Błędy przy elektronicznym wysyłaniu zeznań podatkowych.

Należy upewnić się, że zeznanie trafiło do właściwego urzędy i pobrać UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru).

***

20. Brak zaznaczenia wyboru sposobu opodatkowania.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *