Zmiany w Ordynacji podatkowej w związku z polsko-amerykańską umową

pol am

Polska oferuje Stanom Zjednoczonym nie tylko wsparcie militarne, ale również pomoc w zakresie udzielania informacji służących celom podatkowym. W związku z umową międzynarodową MF przedstawia projekt zmian w Ordynacji podatkowej.

W 2010 r. w Stanach Zjednoczonych została przyjęta ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA). Nakłada ona na zagraniczne instytucje finansowe obowiązek zawierania z amerykańską administracją podatkową (IRS) umów o przekazywaniu informacji o rachunkach finansowych amerykańskich rezydentów. Jednak z powodu niezgodności z prawem zawierania tego typu umów prze instytucje finansowe w Polsce, zdecydowano się urtegulować kwestię na poziomie umowy międzynarodowej. Zatem 7 października 2014 r. podpisano stosowną umowę FATCA. Mając na uwadze, iż rozwiązania umowy dotyczą relacji administracji publicznych obu państwa, wystąpiła konieczność stworzenia odpowiednich przespisów w krajowym porządku, pozwalających na uregulowanie kwestii w stosunkach między krajową administracją a instytucjami finansowymi.

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej mają na celu wprowadzenie w przepisach krajowych podstawy prawnej do nałożenia obowiązków na instytucje finansowe, dotyczących zbierania, przetwarzania oraz przekazywania w odpowiednich terminach przez nie informacji do krajowej administracji, które wymagane są na podstawie umowy FATCA. Zakres zmiany obejmuje również odpowiednie dostosowanie przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego.

W efekcie instytucje finansowe uzyskują upoważnienie do dokonywania identyfikacji rachunków amerykańskich rezydentów podatkowych oraz przekazania do krajowej administracji podatkowej informacji o ich właścicielach oraz dochodach i saldach związanych z tymi rachunkami. Wykonywanie kontroli przez jeden organ podatkowy w sposób szczególny minimalizować ma ryzyka związane z ewentualnym nieuprawnionym wykorzystaniem informacji uzyskanych od instytucji finansowych, w tym objętych tajemnicą bakową. Jednak z perspektywy z klientów, takie wędrowanie informacji może budzić obawy i wątpliwości.

Raportowanie amerykańskich rachunków przez polskie instytucje finansowe powinno się rozpocząć z dniem 30 czerwca 2015 r, zatem przepisy umożliwiające tym instytucjom wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez Umowę powinny wejść w życie wiosną 2015r.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *