TSUE – udostępnianie stadionu piłkarskiego nie stanowi najmu nieruchomości

stadion

Okazuje się, że dla celów podatkowych jest to bardzo istotna kwestia, bo dotyczy zwolnienia z VAT i możliwości odliczenia podatku. Pytanie prejudycjalne skierowane do Trybunału stanowiło ciekawy pretekst do analizy przepisów dyrektywy VAT oraz prawa belgijskiego.

W skrócie, podmiot, który nabył i zarządzał boiskiem piłkarskich, chciał udostępniać za wynagrodzeniem infrastrukturę sportową. W związku z czym pragnął dokonać odliczenia podatku VAT obciążającego nabycie wspomnianej infrastruktury. Okazuje się, że w prawie belgijskim najem nieruchomości jest zwolniony z podatku VAT.  Belgijski organ podatkowy przyjął, że udostępnienie niektórych urządzeń wspomnianego stadionu zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podmiotem należy rozumieć jako najem nieruchomości. Zatem podmiot mógł skorzystać z odliczenia naliczonego podatku VAT wyłącznie do wysokości 36%, zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia podatku VAT.

Po długim sporze, przed Trybunałem pojawiło się pytanie prejudycjalne:

„Czy udostępnianie urządzeń sportowych używanych do celów związanych wyłącznie z piłką nożną, rozumiane jako możliwość używania w określonych momentach płyty boiska stadionu do piłki nożnej (boisko) i korzystania z niego, jak również z szatni dla piłkarzy i arbitrów w wymiarze maksymalnie 18 dni w sezonie sportowym (przy czym sezon sportowy rozpoczyna się w dniu 1 lipca każdego roku kalendarzowego i kończy w dniu 30 czerwca następnego roku), stanowi najem nieruchomości zwolniony z podatku?”

TSUE rozwodził się nad tym, że umowa o udostępnienie infrastruktury sportowej niesie ze sobą charakter usługowy, nie zaś umowy najmu. Przede wszystkim zgodnie z dyrektywą przez najem nieruchomości należy rozumieć przyznanie jednej z umawiających się stron, na uzgodniony czas i za wynagrodzeniem, prawa do zajmowania nieruchomości w taki sposób, jakby była ona jej właścicielem, i z wyłączeniem innych osób z korzystania z takiego prawa. Podczas, gdy w ramach umowy o udostępnienie podmiot zarządzający stadionem piłkarskim zapewnia organizację, zaplecze i udogodnienia porządkujące przeprowadzanie rozgrywek. W takim układzie właściciel obiektu nie przenosi swoich praw na osobę trzecią, ale upoważnia ją do korzystnia ze stadionu w określonym czasie.

Przepis szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że odpłatne udostępnienie stadionu piłkarskiego na mocy umowy zastrzegającej na rzecz właściciela określone prawa i prerogatywy oraz przewidującej świadczenie przez niego szeregu usług, w szczególności usług utrzymania, sprzątania, konserwacji i zapewnienia zgodności z normami, odpowiadających 80% wynagrodzenia przewidzianego w umowie, nie stanowi co do zasady „najmu nieruchomości” w rozumieniu tego przepisu.

Jeżeli powyższe zastrzeżenia są spełnione, podmiot zgodnie z prawem belgijskim ma możliwośc odliczenia podatku, gdyż umowa o udostępnienie nie będzie zwolniona z VAT.

Zobacz:

– wyrok TSUE z dnia 22 stycznia 2015 r. (w sprawie C‑55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne przeciwko État belge).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *