Czas zaniechań

DSC02523

Rada Ministrów pochyla sie obecenie nad dwoma projekami rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku. Zaniechania dotyczą podatków dochodowych i obejmować mają rok 2015, a nawet 2014.

Pierwszy projekt z 17 grudnia odnosi się do dochodów (przychodów) z PIT i CIT uzyskanych:

1) przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oraz podmioty utworzone zgodnie z prawem Konfederacji Szwajcarskiej, których UEFA jest jedynym udziałowcem albo akcjonariuszem, w związku z organizacją Finału Ligi Europy 2015;

2) przez osoby fizyczne, niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP bezpośrednio przed przybyciem na terytorium RP w celu organizacji Finału, albo w celu wykonania pracy lub świadczenia usług w związku z Finałem.

W tym drugim przypadku należy zaznaczyć, że wobec osób oddelegowanych przez struktury zaniecha się podatku wyłącznie od dochodów (przychodów) uzyskanych z wykonywania czynności związanych z organizacją Finału, natomiast wobec akredytowanych przez UEFA wyłącznie od dochodów (przychodów) uzyskanych z wykonywania pracy lub świadczenia usług w związku z Finałem. I właśnie akredytowani, w przeciwieństwie do reszty, mogą się cieszyć jedynie z zaniechania za rok 2015. Do reszty zastosowanie przepisów rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r.

Nie da się ukryć, że to zaniechanie jest podyktowane presją środowiska piłkarskiego (UEFA stawia określone warunki na organizację meczu) i chęcią wypromowania kraju przez Finał.

***

Drugi projekt z 31 grudnia dotyczy juz wyłącznie osób fizycznych i ich dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu odsetek od zasiłku dla opiekunów. Zapłonem zmian stał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnośnie niekonstytucyjnych przepisów pozbawiających opiekunków osób niepełnosprawnych praw nabytych w postaci świadczeń pielęgnacyjnych. Na skutek perturbacji i problemów z uzyskaniem świadczeń, zaszła konieczność wypłacania zaległego zasiłku wraz z odsetkami. Jakoże tego typu odsetki, mimo swego socjalnego „pochodzenia”, nie znajdują się na liście zwolnień w PIT, postanowiono sprawę załatwić rozporządzeniem, które obejmie zaniechaniem lata 2014 i 2015.

***

Zaniechania od Sasa do lasa; i niby każde potrzebne, ale z innych pobudek.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *