Wielcy Legislatorzy, do przodu wystąp!

DSC02860

Mają pojawić się nowe odznaczenia za Zasługi dla Legislacji. Może związane są z perspektywą nadania Honorowych Odznak członkom Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, a może podniesieniem rangi samego procesu legislacji i kompetencji osób uczestniczących w tym procesie.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustawowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Legislacji, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia trafił do koosultacji międzyresortowych. Odznakę nadawać ma Prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek, ale tylko raz w stosunku do tej samej osoby.

Odznakę stanowić ma medal w kształcie niepełnego owalu o wysokości i szerokości 38 mm, górą z obustronnym uskokiem będącym płaszczyzną szerokiego uszka, wykonany w metalu, srebrzony i oksydowany. Przez tkwiące w uszku kółko przechodzi drugie, do zawieszenia odznaki na wstążce. Na stronie licowej widnieje wydłużona tarcza o fakturowanej powierzchni z gładkim znakiem paragrafu, ze skośnie położonym na nim, symbolicznie go kreślącym, wyobrażeniem pióra gęsiego. Tarcza z zaznaczoną krawędzią, ujęta wypukłą wstęgą z wypukłym napisem majuskułowym „ZA ZASŁUGI DLA LEGISLACJI”. Na stronie odwrotnej, gładkiej z zaznaczoną krawędzią, znajduje się pięciowierszowy, wypukły majuskułowy napis: „LEGES AB OMNIBUS INTELLEGI DEBENT”, a poniżej niego inicjały z wklęsłych liter „RP”

Za potrzebą nowego rozporządzenia przemawia konieczność wprowadzenia instrumentu umożliwiającego uhonorowanie osób za szczególne osiągnięcia w działalności legislacyjnej podczas zatrudnienia na stanowiskach legislacyjnych w administracji publicznej, w pracy naukowej nad zagadnieniami związanymi z teorią i praktyką legislacji, a także w działalności szkoleniowej związanej z podnoszeniem kompetencji zawodowych legislatorów oraz innych osób zaangażowanych w procesie tworzenia prawa. Celem ustanowienia Odznaki Honorowej jest również podkreślenie rangi dobrej legislacji i zawodu legislatora.

Odznaki odznakami, ale na pewno przyda nam się systemowe podejście do legislacji. Tego nie da się dokonać bez wykwalifikowanych i mądrych osób.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *