Sprawa przed TK: możliwość amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

tk

Wczoraj pisałam o amortyzacji znaków towarowych i know-how. Dzisiaj, pozostając w tematyce amortyzacji, napomknę o sprawie, której finałowe rozstrzygnięcie nastąpi 16 stycznia. TK przeanalizuje przepisy zmieniające ustawę o CIT w 2000 r.

Na wniosek WSA w Krakowie, rozpoznawana będzie sprawa pozbawienia możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych takich jak prawo użytkowania na udziale nieruchomości wprowadzonego do ewidencji środkó trwałych  i wartości niematerialnych i prawnych przed dniem 1 stycznia 1999 roku. Pytanie prawne sprowadza się do zbadania zgodności ze sobą przepisów zmieniających ustawę o CIT, ale też ich zgodności  z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku wyrażoną w art. 2 Konstytucji.

***

Art. 2. Konstytucji RP

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

***

Powoływana wątpliwość WSA w Krakowie ma swoje uzasadnienie, zważywszy na pozbawienie możliwości amortyzacji niektórych ewidencjonowanych środków trwałych, co nosi ze sobą ładunek nierówności podatkowej.

Zobacz:

– art. 1 pkt 6 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *