Już nie swoboda, ale prawo działalności gospodarczej

DSC02489

Ograniczająca ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ma przejść do lamusa i zwolnić miejsce wyzwolonej ustawie o prawie działalności gospodarczej. Czym jeszcze nowa propozycja Ministerstwa Gospodarki ma nas zaskoczyć?

Projekt nowej ustawy (PDG) jawi się jako odpowiedź na potrzeby zmieniających się czasów – rynku o charakterze zderegulowanych. Nadaje mu się miano podstawowego aktu normującego prawo gospodarcze, do którego odwoływać mają się inne pomniejsze ustawy.  Świadczy o tym mnogość proponowanych zmian z myślą o przedsiębiorcach.  Konsekwencje zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) na PDG rozciągają się również na zmianę ponad 50 innych ustaw.

***

Proponuje się:

1. przyjęcie nowej ustawy – Prawo działalności gospodarczej (PDG);

2. przyjęcie nowych przepisów PDG wraz z nowelizacją innych ustaw – w zakresie niezbędnym dla celów projektu;

3. przeniesienie przepisó SDG w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacjio o Działałności Gospodarczej i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych do nowej, odrębnej ustawy.

***

To co od razu zwraca uwagę w PDG, to litania zasad wykonywania działalności gospodarczej. Są to:

– wolność podejmowania działalności gospodarczej, równość i niedyskryminacja;

– zasada „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone”;

– zasada wspierania przedsiębiorczości;

– przyjazna interpretacja przepisów;

– zasada „domniemania uczciwości przedsiębiorcy” (rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony);

– zasada praworządności i zakaz nadużywania uprawnień;

– zasada obiektywizmu;

– zasada proporcjonalności;

– zasada uprawnionych oczekiwań;

– zasada jednokrotnego przekazania informacji;

– zasada udzielania informacji (zasady pomocy);

– zasada uczciwej konkurencji oraz poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów innych przedsiębiorców i kontrahentów;

– zasada zrównoważonego rozwoju przy wykonywaniu działalności gospodarczej;

– zasada profesjonalizmu i odpowiednich kwalifikacji;

– zasada polubownego rozwiązywania sporów i załatwiania spraw.

***

Nowości, w porówaniu z SDG, dotyczą również samej definicji działalności gospodarczej i przedsiębiorcy. Jako działalność gospodarczą uznana będzie stała działalność zarobkowa lub mająca inny cel gospodarczy wykonywana na własne ryzyko w sposób trwale zorganizowany i ciągły. Natomiast chcąc zapoznać się z definicją przedsiębiorcy koniecznym będzie sięgnięcie po kodeks cywilny, gdyż PDG zawierać będzie stosowne odesłanie.

***

Nowe instytucje w PDG mogą nie tyle zaciekawiać, co rozbudzać sceptycyzm. Należy wspomnieć m.in o:

– udostępnianiu na wniosek strony projektu rozstrzygnięcia;

– możliwości przejęcia przez przedsiębiorcę obowiązków wskazanych przez organ administracji publicznej;

– wyjaśnianiu motywu zamierzeń przez organ administracji publicznej przy udziale mediatora.

***

Nowa regulacja przepisów z zakresu prawa gospodarczego będzie przedmiotem konsultacji i tak naprawdę nie wiadomo w jakim stospniu zamierzenia Ministerstwa Gospodarki zmaterializują się w ustawie. Planuje się, że nowe PDG wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *