Tylko ćwiczyć! Stawka 8% VAT przy usługach związanych z rekreacją

silownia

Nareszcie MF zmieniło stanowisko odnośnie możliwści skorzystania z obniżonej stawki VAT w zakresie wstępu na usługi związane z rekreacją. Taniej zapłacimy m.in za karnet na basen czy siłownię, bo cena zamiast 23% VAT będzie obejmować 8%.

Do momentu wydania przez MF interpretacji ogólnej, borykaliśmy się z niechlubną interpretacją przepisów ustawy o VAT. Można przyjąć, że problem skupiał się nad sensem słowa „wstęp” – kluczowego dla możliwości skorzystania z obniżonej stawki. Jak podnosiły organy podatkowe przepis należało odczytywać literalne tzn. obniżona stawka odnosiła się jedynie do wstępu na dany obiekt, a nie możliwości korzystania z urządzeń, oferowanych aktywności lub programów treningowych. Czysty absurd interpretacyjny. To tak jakby możliwym było kupowanie „biletu” na ogladanie innych podczas ćwiczeń. Wstęp na siłownię nieodłącznie związany jest z usługami oferowanym w ramach tego typu działalności gospodarczej i nie da się wyodrębnić biernego wstępu.

Zmiana interpretacyjna MF związana jest z wyrokami sądów administracyjnych. które coraz częściej stawały po stronie przedsiębiorców. Najbardziej przełomowy wyrok zapadł na początku tego roku przed NSA. Jak z niego wynika sformułowanie „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.”

W końcu organy podatkowe nie będą mogły zarzucić przedsiębiorcom zastosowania nieodpowiedniej stawki. Żywię również nadzieję na korzystne dla konsumentów zmiany cenników usług sportowych. W zdrowym ciele zdrowy duch, a jak jest taniej, to na duszy robi się jeszcze lżej.

Zobacz:

– wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2014 r. (sygn. akt I FSK 311/13);

– interpretację ogólną MF z dnia 2 grudnia 2014 r. (PT1/033/32/354/LJU/14).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *