PIT – program motywacyjny związany wyłącznie z przychodem z kapitałów pieniężnych

DSC02662

Program programowi nierówny, dlatego powstają tak różne interpretacje podatkowe. Od mniej więcej roku jesteśmy bombardowani interpretacjami o „podwójnym” kwalifikowaniu przychodu z przekazanych akcji – raz w ramach nieodpłatnego świadczenia, a kolejny raz przy ich zbyciu – jako przychód z kapitałów pieniężnych. Co też wyróżnia ten przypadek?

Wybrane osoby związane ze spółką umową o pracę, umową cywilnoprawną lub innym podobnym stosunkiem prawnym zostały objęte dodatkowym programem motywacyjnym mającym na celu zapewnienie realizacji ponadprzeciętnych wyników finansowych grupy, w ramach którego uprawnionym przypisane zostało warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego wynikającego z realizacji instrumentu pochodnego opartego o wskaźniki finansowe grupy. Wypłata kwoty rozliczenia nastąpi na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, ale nie wcześniej niż po sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za dany rok pod warunkiem spełnienia warunku realizacji odpowiednich wskaźników. Uprawniony nie ma możliwości zbycia ani przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z programu na rzecz osób trzecich. Przystąpienie do programu jest nieodpłatne, a korzyści z niego wynikające są warunkowe, co związane jest nieodłącznie z niepewnością korzyści wynikających z programu. Co więcej, jeżeli uprawniony zerwie stosunek prawny łączący go ze spółką nie będzie mógł dokonać realizacji prawa wynikającego z udziału w programie.

Ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskane przez uprawnionych z programu powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 UPDOF. Przychód uzyskany w związku z realizacją uprawnień wynikających z uczestnictwa w programie powstaje w momencie realizacji tego instrumentu i dopiero wtedy uprawniony może otrzymać realne przysporzenie majątkowe.

Zatem, czym ten program motywacyjny różni się od innych (odnośnie których wypowiedziały się IS)? Moim zdaniem niczym. W każdym przypadku to właśnie moment zbycia praw przysparza jakiekolwiek wpływy, nie zaś samo przekazanie udziałów/akcji lub objęcie programem motywacyjnym. Nielogiczne jest bowiem przypisanie „podwójnego” przychodu z jednego źródła.

Zobacz:

– interpretację indywidualną Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 3 listopada 2014 r. (ILPB2/415-858/14-2/JK).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *