Dokopanie się do zysków spółek zagranicznych negowane przez TSUE

DSC03082

Ochrona systemu podatkowego i walka z unikaniem opodatkowania leżą w interesie państwa. Jednak przepisy krajowe mogą nie współgrać z uregulowaniami traktatowymi odnośnie swobody przedsiębiorczości czy przepływu kapitału. Nie inaczej dzieje się w przypadku przypisania zysków spółek zagranicznych do podstawy opodatkowania podmiotów rezydujących w danym państwie. Wyrok TSUE w tej sprawie ucieszy z pewnością podatników.

W stanie faktycznym, który stanowił podstawę wyroku w postępowaniu prejudycjalnym przed TSUE, podmiotowi będącemu rezydentem podatkowym w Zjednoczonym Królestwie przypisano zyski spółki zagranicznej z tego względu, iż był jej udziałowcem. Zgodnie z przepisami krajowymi zyski zagraniczne można przypisać podatnikom, jeśli posiadają oni więcej niż 10% akcji spółki zagranicznej, a w konsekwencji prawo do ponad 10% tych zysków bądź faktycznie otrzymują te zyski. Komisja Europejska zauważyła, że w przypadku spółek mających siedzibę w UK, podatek jest pobierany tylko w przypadku podziału zysków dla ich uczestników bądź zbycia tych udziałów. Podatek oblicza się mając na względzie kwoty faktycznie otrzymane. W przypadku wliczania zysków spółek zagranicznych, podatnikom przypisuje się przychody wręcz wirtualne.

Wielka Brytania wyraziła swój sprzeciw wobec zarzutów Komisji Europejskiej, stwierdzając, że wszystkie ograniczenia dotyczące spółki zagranicznej były uzasadnione interesem publicznym w ochronie systemu podatkowego od unikania opodatkowania i były proporcjonalne do tego celu.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE, swobodny przepływ kapitału może być ograniczony przez ustawodawstwo krajowe, tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione jedną z przyczyn wymienionych w art. 65 TFUE lub nadrzędnymi względami interesu ogólnego. Jednak przepisy UK zasłużyły na krytykę TSUE – nie ograniczały wyłącznie sztucznych struktur, które powstawały jedynie dla celów podatkowych, ale mogły rzutować na zachowania gospodarcze podmiotów w przestrzeni międzynarodowej.

W takim razie należy poszukać innych sposobów prawnych na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przez podatników tworzących spółki za granicą w ramach optymalizacji podatkowej.

Zobacz:

– wyrok TSUE z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie C-112/14 (Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *