Podatek akcyzowy – piwa słodki smak

WP_000399

Produkcja piwa aromatyzowanego (inaczej smakowego) polega na dodaniu do piwa (będącego w formie podstawowej) odpowiednich dodatków, w tym cukru i wody, już po procesie fermentacji. Stąd pojawił się spór o sposób obliczania podstawy opodatkowania w podatku akcyzowym. Jaki ekstrakt jest punktem wyjścia do obliczeń?

Zacznijmy od tego jak wygląda obliczanie podatku akcyzowego od piwa. Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów za każdy stopień Plato, gdzie za 1º Plato uważa się 1 % wag. ekstraktu brzeczki podstawowej. Zgodnie zaś z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania podstawy opodatkowania piwa za 1 stopień Plato uważa się 1 % m/m ekstraktu brzeczki podstawowej obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie.

Organy podatkowe przyjęły, że gotowym produktem, o którym mowa w objaśnieniach do stopnia Plato, jest piwo aromatyzowane to jest napój będący mieszaniną piwa i syropu cukrowego, substancji aromatycznych i wody. Zatem stopień Plato w tym produkcie należy obliczyć według zawartości ekstraktu rzeczywistego oraz alkoholu w tym właśnie produkcie, przy czym za ekstrakt rzeczywisty uznać należy cały stwierdzony ekstrakt w piwie tj. łącznie ekstrakt pochodzący z brzeczki podstawowej jak i z dodanych po procesie fermentacji cukrów i dodatków smakowych.

Okazuje się jednak, że ekstrakt w piwie dosładzanym (ekstrakt ogólny, ekstrakt produktu gotowego po usunięciu alkoholu) zawiera w sobie ekstrakt rzeczywisty oraz ekstrakt dodanych po fermentacji cukrów, zatem ekstrakt tych cukrów musi być odjęty od ekstraktu ogólnego, aby uzyskać ekstrakt rzeczywisty.

 Zdaniem sądu nieuprawnione jest przy tym stanowisko organu jakoby nieuwzględnienie w ekstrakcie rzeczywistym składników dodanych już po zakończeniu fermentacji oznaczałoby, iż czynności skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego w akcyzie dotyczyły faktycznie innego produktu gotowego tj. piwa (a nie piwa aromatyzowanego jako mieszaniny piwa i innych składników). Formułując taką tezę organy zdają się nie rozróżniać przedmiotu opodatkowania od podstawy opodatkowania. Tymczasem ustawodawca objął podatkiem akcyzowym sprzedaż wyrobów akcyzowych, w tym piwa słodowego i napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów alkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (przedmiot opodatkowania).

Konkludując, przy obliczaniu podstawy opodatkowania, piwo w formie podstawowej należy traktować jako bazę, gdyż uwzględnienie przede wszystkim dodanych po procesie fermentacji cukrów może wypaczyć rzeczywisty wynik.

Zobacz:

– wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 listopada 2014 r. (sygn. akt III SA/Po 1596/13).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *