Zasady należytej legislacji w przypadku podatku od wydobycia niektórych kopalin

trybunal

Jutro o godzinie 13.30 Trybunał Konstytucyjny pochyli się nad ustawą o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Czy drodze legislacyjnej oraz zasadności wprowadzenia dodatkowego podatku można zarzucić niekonstytucyjność?

Do TK wpłynęły dwa wnioski o zbadanie sprawy od dwóch grup posłów. Zarówno pierwsza jak i druga zarzuca zbyt krótkie vacatio legis, trwające zaledwie 14 dni.
Zdaniem wnioskodawców nie jest to wystarczający czas na  przygotowanie infrastruktury umożliwiającej obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego oraz samych przedsiębiorstw do poniesienia nowego, dotychczas nieistniejącego wydatku na rzecz Skarbu Państwa. W ich ocenie, czternastodniowa  vacatio legis nie umożliwia podatnikom przygotowania i wdrożenia odpowiednich zmian w kontraktach wiążących ich z kontrahentami, planach biznesowych, finansowych i gospodarczych.

Ponadto całej ustawie zarzuca się zbyt szybkie jej przeforsowanie oraz objęcie jej zakresem de facto jedynie jednego przedsiębiorstwa. Autorzy drugiego z wniosków idą dalej i zarzucają to, że podatek od wydobycia niektórych kopalin narusza zasadę proporcjonalności oraz prowadzi do nadmiernej ingerencji w prawo własności i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. W istocie jest on podatkiem konfiskacyjnym oraz powoduje – uwzględniając podatki dochodowe – opodatkowanie bez uwzględnienia zdolności płatniczej podatnika w sposób wykraczający poza tę zdolność.

W mojej opinii TK nie przychyli się do zarzutów poselskich z uwagi na brak dostatecznych błędów formalnych procesu legislacyjnego oraz bezpośredniego pogwałcenia praw podatników (podatnika) objętych podatkiem od wydobycia niektórych kopalin. Niebawem dowiemy się na ile moje przewidywania były słuszne.

Zobacz:

– sprawę rozpoznawaną przed TK (sygn. akt K 23/12).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *