Odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi nie jest kosztem podatkowym

DSC02523

Rozwiązujemy z pracownikiem umowę o pracę, po czym pracownik wnosi przeciwko nam pozew do sądu o odszkodowanie z tytułu rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie. Podpisujemy z pracownikiem ugodę i zobowiązujemy się do zapłacenia odszkodowania. Wypłacamy pracownikowi odszkodowanie  pomniejszone o należny podatek (potrącamy jako płatnik). Stało się to naszym nadprogramowym wydatkiem, który chcielibyśmy zaliczyć do kosztów podatkowych.

W takiej sytuacji znalazł się wspólnik spółki jawnej będącej nieszczęsnym pracodawcą. Dlatego we wniosku o wydanie interpretacji zadał pytanie: czy odszkodowanie stanowi u niego koszt uzyskania przychodu w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zysku spółki?

Niestety trudno, aby odszkodowanie spełniało dwa podstawowe warunki zakwalifikowania go do kosztu uzyskania przychodu. Ani nie jest wydatkiem poniesionym w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu, ani nie jest (moim zdaniem) wydatkiem koniecznym od strony funkcjonowania działalności gospodarczej – konieczność wynika z wadliwego działania w relacji pracodawca-pacownik, w przeciwieństwie do należnego wynagrodzenia.

Zgodnie z treścią interpretacji odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy z byłym pracownikiem nie klasyfikuje się do kosztów uzyskania przychodów. Jego celem nie jest uzyskanie przychodu, ani zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Istotą sporu jest bowiem zasadność i wysokość odszkodowania przyznanego niepracującemu już u Wnioskodawcy pracownikowi za rozwiązanie z nimi umowy o pracę przez pracodawcę. Celem zapłaty jest zatem zwolnienie się Wnioskodawcy z zobowiązania, a zapłata wymienionego odszkodowania nie przynosi żadnego przychodu. Kwota odszkodowania, choć wynika z wcześniej łączących strony stosunków pracy, nie jest wypłaconym zaległym wynagrodzeniem pracowników, ale swoistą dolegliwością za niezgodne z prawem działanie pracodawcy, skutkami którego nie można obciążać budżetu państwa poprzez obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zobacz:

– interpretację indywidualną Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 16 października 2014 r. (ITPB1/415-899/14/MW).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *