NIK zganił za sposób nabywania nieruchomości pod budowę dróg

WP_001273

Spóźnienia w pośpiechu – tak można skwitować wyniki kontroli NIK przeprowadzonej w sprawie nabywania nieruchomości pod budowę dróg krajowych w latach 2008-2013.

Pociągi pospieszne ciągle się spóźniają, tak też krótkie terminy wyznaczone w specustawie pozwalającej na sprawne wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w przypadku, gdy jest ona położona w pasie budowanej drogi krajowej, mają się nijak do realiów. W pięciu skontrolowanych urzędach wojewódzkich tylko 3% decyzji ustalających wysokość odszkodowania wydano w ustawowym terminie. Natomiast w czterech urzędach wojewódzkich wniesiono 500 odwołań od decyzji (4% wszystkich decyzji), z których 40% było zasadnych. W 80% przypadków powodem uchylenia zaskarżonych decyzji były błędy w wycenie.

NIK zarzuca przede wszystkim:

1. Nieprawidłowe ustalanie wysokości odszkodowań (zawyżanie lub zaniżanie), ze względu na błędy w wycenie nieruchomości.

2. Opóźnienia w wypłatach odszkodowań, które wynikały ze zwłoki w wydawaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

3. Przewlekłość i dowolność w rozstrzyganiu spraw dot. wykupu tzw. „resztówek” wynikająca m.in. z braku jednolitych i obligatoryjnych procedur dla wszystkich oddziałów GDDKiA.

4. W GDDKiA zasady wykupu ziemi pod inwestycje drogowe nie były zgodne z procedurami antykorupcyjnymi.

NIK zaleca:

– przeprowadzenie przez wojewodów niezbędnych zmian organizacyjnych, tak  by postępowania mające ustalić wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi toczyły się bez zbędnej zwłoki;

–  podwyższenie kwalifikacji pracowników zajmujących się weryfikacją operatów szacunkowych, które stanowią podstawę ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości;

– wprowadzenie spójnych z „Polityką antykorupcyjną” zasad reprezentowania Dyrektora Generalnego DKiA przy nabywaniu nieruchomości (reprezentacja dwuosobowa).

***

„Gdzie ktoś się spieszy, tam diabeł się cieszy” – tak brzmi staropolskie przysłowie, które również w nowoczesnej Polsce nie traci na aktualności. Widać taka nasza natura, że pospolitym ruszeniem wykonujemy szczytną akcję (budowę dróg), ale szczegóły załatwiamy po łepkach.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *