Zgodność „milczącej interpretacji” z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa zbada TK

DSC02860

W najbliższy czwartek (25 września) Trybunał Konstytucyjny pochyli się nad zgodnością art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej, dotyczącego tzw. „milczącej interpretacji”, z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa.

Zgodnie z przepisem Ordynacji podatkowej, w razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, zostaje wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. W rzeczywistości nie zostaje wydana interpretacja, ale uznaje się stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. Wnioskodawcę chroni prawo, niemniej jednak od organu wydającego interpretację należy spodziewać się działania, a nie zaniechania.

Sprawę zainicjował Rzecznik Praw Obywatelskich, który nie może zgodzić się na istnienie normy podważającej zaufanie obywateli do instytucji państwowych tym samym do państwa i prawa. Czy TK przychyli się do tego stanowiska? Jeżeli tak, trzeba będzie znacząco przeobrazić przepisy Ordynacji podatkowej w razie niewydania takowej interpretacji.

Zobacz:

– sprawę badaną przez TK (sygn. akt K 49/12).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *