Podatek akcyzowy – kwestię zwolnienia zbada TK

DSC02860

W dniu 23 września Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną z inicjatywy Sp. z.o.o. Sprawa dotyczy kwestii zwolnienia z podatku akcyzowego, które może ograniczać konstytucyjne prawo własności.

Materiałem badawczym staną się przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w brzmieniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 1 stycznia 2004 r.

Po pierwsze, zarzuca się, że przepisy stoją w sprzeczności z Konstytucją RP, z uwagi na to, że sprzedawca oleju pozbawiony jest prawa do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego sprzedawanych olejów na cele opałowe, gdy odbierze od nabywcy oświadczenie o przeznaczeniu nabywanego oleju na te cele spełniające wszystkie wymogi formalne, lecz zawierające dane niezgodne z rzeczywistością (nieprawdziwe). Ograniczać to ma w niedopuszczalny sposób konstytucyjne prawo własności w ten sposób, że przenosi się na sprzedawcę odpowiedzialność finansową za bezprawne działanie kontrahenta (podanie przez nabywcę oleju nieprawdziwych danych w oświadczeniu) i zobowiązują podatnika do podejmowania działań (kontroli prawdziwości oświadczenia) obiektywnie niemożliwych do wykonania w świetle przyznanych mu kompetencji.

Po drugie, podnosi się, że wskazane przepisy Rozporządzenia w niedopuszczalny sposób mogą ograniczać konstytucyjne prawo własności również dlatego, iż stanowią regulacje aktu podustawowego i zostały wydane bez jakichkolwiek wytycznych zamieszczonych w ustawie, przez co stanowią zakazane samoistne ograniczenie prawa własności w akcie o charakterze podustawowym.

Stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów Rozporządzenia byłoby uzasadnionym manifestem przeciwko „karaniu” podatników za poczynania osób trzecich oraz przeciwko samowoli w tworzeniu prawa.

Zobacz:

– sprawę rozpatrywaną przed TK (sygn. akt. SK 14/12).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *