Proponowane „udogodnienia” w ustawie o podatku akcyzowym

DSC02493

W toku prac Rady Ministrów są kolejne zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Generalnie mają one na celu ułatwić życie podatnikom i uprościć kwestie administracyjne. Projekt skierowano do uzgodnień 22 sierpnia. Na zgłoszenie uwag  poszczególne resorty mają czas do 9 września

***

Projekt zakłada:

– doprecyzowanie pojęcia faktury oraz ujednolicenie nomenklatury w zakresie wystawiania faktur i jej dostosowanie do aktualnych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

– ograniczenie obowiązków informacyjnych podatników wobec organów podatkowych,

– zmiany w zakresie stosowania celnych procedur uproszczonych w stosunku do wyrobów akcyzowych,

– doprecyzowanie regulacji związanych z ewidencjami i innymi dokumentacjami prowadzonymi na potrzeby kontroli,

– zmiany w zakresie zezwoleń na wykonywanie działalności w obrębie podatku akcyzowego,

– umożliwienie korzystania ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych,

– zmiany w zakresie regulacji dotyczących znaków akcyzy,

– doprecyzowanie regulacji dotyczących obrotu wyrobami energetycznymi opodatkowanymi zerową stawką akcyzy,

– doprecyzowanie regulacji w zakresie opodatkowania strat olejów smarowych,

– doprecyzowanie regulacji w zakresie dokumentowania zakończenia przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,

– ograniczenie konsekwencji prawnych naruszenia przez podatnika warunków formalnych określonych w przepisach o podatku akcyzowym,

– doprecyzowanie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

– doprecyzowanie regulacji dotyczących przeładunku olejów smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,

– uproszczenia w sposobie stosowania zabezpieczeń akcyzowych,

– odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia niektórych wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji,

– zmianę przepisów z zakresu podatku akcyzowego i kontroli mającą na celu uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych,

– dostosowanie przepisów ustawy do dyrektywy Rady UE 2013/61/UE, która zmieniła status prawny Majotty.

***

Należy podkreślić, że odnośnie zmian dotyczących zwolnienia od akcyzy zakładu energochłonnego, pozytywnie wypowiedziała się Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Zdaniem Izby proponowane zwolnienie stanowiłoby istotny impuls dla rynku pracy, miałoby pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki oraz  pomagałoby przeciwdziałać dekapitalizacji majątku ciepłowniczego, gwarantując stabilność dostaw ciepła do gospodarstw domowych.

Niebawem dowiemy się jak odnoszą się do projektu zmian inne podmioty reprezentujące przedsiębiorców prowadzących działalność w branży paliwowej, energetycznej, tytoniowej i alkoholowej. Ciekawa jestem również wyników konsultacji oraz opinii Rady Legislacyjnej.

Zobacz projekt na:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/239023/239029/239030/dokument124379.pdf

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *