VAT – moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zakupu auta

m

Tegoroczne zmiany w VAT odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego wprowadziły zamęt w rozliczaniu podatku. Przy sprzedaży samochodów z salony można podnieść w wątpliwość czy wydanie pojazdu stanowi moment powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 19a ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towaru lub wykonania usługi. Wątpliwe wyrażenie „dostawa towarów” odznacza przeniesienia prawa rozporządzania jak właściciel. Zdarza się tak, że odbiór auta z salonu następuje nie w tym miesiącu, w którym wystawiono fakturę. Skoro ustawa mówi o dostawie towaru, to chciałoby się przyjąć, że w tym przypadku obowiązek podatkowy powinien powstać w dacie faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. Zdaniem jednak Dyrektora IS w Bydgoszczy moment wystawienia faktury jest kluczowy. Argumenty zawarte w interpretacji koncentrują się wokół, innego niż cywilistyczne, pojmowania  „przeniesienia prawa do rozporządzania jak właściciel”. Nie odnosi się to bowiem do faktycznego przeniesienia, lecz do możliwości dysponowania pojazdem, o czym może świadczyć prawo do zarejestrowania auta przed odbiorem z salonu.

Należy przychylić się do stanowiska organu, choć stoi ono niejako w sprzeczności z ideą zmiany przepisów ustawy o VAT. Przeciwstawne ujęcie odzwierciedla potoczne pojmowanie dostawy i najwyraźniej dlatego wydaje się być słuszne. Konkluzja jest jedna – życie dostarcza przeróżnych wariantów, zatem ogólne zasady wymagają skrupulatnego definiowania użytych w nich pojęć.

Zobacz:

– interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 2014 r. (ITPP2/443-558/14/RS).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *