Remont czy przebudowa dzięki ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

DSC02196

Do Sejmu trafił rządowy projekt niosący górnolotny tytuł: ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Od wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2015r. ma przynieść oszczędności rzędu 0,9 mld złotych w sektorze prywatnym w samym tylko pierwszym roku funkcjonowania. Piękne założenia, ale na czym polegają te ułatwienia?

Przede wszystkim rząd chce odciażyć przedsiębiorców z części obowiązków informacyjnych i zlikwidować papierkowe procedury. Zmiany mają dotyczyć 40 rozwiązań w 30 ustawach – poczynając od prawa pracy, a kończąc na prawie celnym. Podkleśla się również znaczenie owych zmian w zakresie konkurencyjności naszych portów morskich i terminali przeładunkowych – tzw. „Pakiet portowy”.

Najbardziej interesują mnie kwestie podatkowe, dlatego przedstawię wykaz zmian jakie mogą nas czekać w PIT, CIT, VAT i podatku akcyzowym.

– wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO) – uprawnienie do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów,

– zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych systemem ryczałtowym,

– zwolnienie z PIT wartości świadczenia z tytułu bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom niezamożnym – z tytułu pomocy prawnej otrzymanej przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej albo zasiłek rodzinny przyznane decyzją administracyjną tej osobie,

– zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R – składanie zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego VAT przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi to czynność automatyczna,

– zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę – zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych, ułatwienie rozliczeń podatkowych,

– uproszczenie rozliczeń podatkowych, w przypadku gdy przyjmowanie zaliczek rejestrowane jest za pośrednictwem kasy rejestrującej – fakultatywne ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego z podatkiem od towarów i usług; obecnie przedsiębiorcy ewidencjonujący obrót za pomocą kas fiskalnych z jednej strony mają obowiązek zaewidencjonować pobraną zaliczkę na poczet wykonania usługi czy sprzedaży towaru, a jednocześnie zaliczka ta nie stanowi przychodu w podatku dochodowym,

– ułatwienia w zakresie podatku akcyzowego – przede wszystkim wprowadzenie na gruncie podatku akcyzowego „Wiążącej informacji akcyzowej” (WIA), umożliwiającej uzyskanie wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego (dodanie do ustawy działu IA).

Wydaje się, że ustawa zmierza w dobrym kierunku, bo bezsensowny obrót dokumentami, ewidencjami i zaświadczeniami zdaje się mielić jedno i to samo. Aczkolwiek czy akurat te zmiany zachęcą do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i rzeczywiście odciążą przedsiębiorców ( nie tylko tych rozpoczynających działalność), do tego nie jestem przekonana. Nazwałabym to raczej wymianą pojedyńczych desek, podczas gdy wali się cały strop. Od czegoś trzeba zacząć…

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *