Czekoladki + alkohol = problem

DSC02228

Zjedzenie czekoladki z alkoholem było świetną wymówką polityków, którzy zostali przyłapani na prowadzeniu samochodu na tzw. podwójnym gazie. Nie mnie oceniać, na ile prawdziwe były tamte wytłumaczenia, na pewno te słodkości przysparzają jeszcze innych problemów z prawem. Mam na myśli problemy z prawem podatkowym, a właściwie ze zwolnieniem w podatku akcyzowym.

Wprawdzie w systemie prawnym funkcjonuje zwolnienie dotyczące produkcji, w której stosuje się nie więcej niż 8,5 l czystego alkoholu na 100kg gotowych czekoladek, ale problem polega na tym, czy samo stosowanie się do warunków zwolnienia wystarczy?

WSA w Szczecinie wydał postanowienie o skierowaniu pytania prejudycjalnego TSUE, następującej treści:

„Czy art. 27 ust. 1 lit. f) w związku z brzmieniem motywów dwudziestego i dwudziestego drugiego Preambuły Dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. U. UE L 1992.316.21) należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on przepisom krajowym, na mocy których alkohol etylowy używany przez podmiot zużywający bezpośrednio lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania środków spożywczych, nieprzekraczający w każdym przypadku zawartości alkoholu w tych produktach: 8,5 litra czystego alkoholu na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów czystego alkoholu na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów, nie jest objęty zwolnieniem podatkowym z tej przyczyny, że podmiot zużywający nie posiada odrębnej decyzji właściwego organu podatkowego określającej ilość nieprzekraczalnych dopuszczalnych norm zużycia?”

Zdaniem polskich organów celnych, konieczna jest decyzja naczelnika urzędu celnego o dopuszczalnej normie zużycia napojów alkoholowych. Jak odniesie się do tego TSUE, dowiemy się w przyszłości. Jakkolwiek jednak, państwa członkowskie mają prawo wyboru odnośnie stosowania zwolnień od podatku w zależności od sposobu ostatecznego wykorzystania produktów na ich terytorium oraz stosowania środków zwalczania wszelkich wypadków uchylania się od przepisów podatkowych, ich omijania lub naruszania, jakie mogą występować w zakresie zwolnień podatku. Z drugiej strony, implementacja Dyrektywy Rady 92/83/EWG w przepisach ustawy o podatku akcyzowym mogła być dokonana nieprawidłowo i konieczność uzyskania dodatkowej decyzji organu wykracza poza ideał harmonizacji prawa akcyzowego.

Z cukierkami i alkoholem tak właśnie jest, albo rośnie cukier, albo boli głowa. Mam nadzieję, że serce nie będzie bolało po orzeczeniu TSUE, gdy trzeba będzie zapłacić podatek, tylko z powodu braku formalnego papierka.

Zobacz:

Dyrektywę Rady 92/83/EWG,

Postanowienie WSA w Szczecinie z dnia 29 maja 2014r. (sygn. akt I SA/Sz 1536/13).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *