Podwójnie to widzę

 

Wrocław 2009 794

Wyobraźmy sobie bliźniaków: Karola i Karolinę. Karol dostaje od szefa cenne papierki, które będzie mógł sprzedać za jakiś czas, dodatkowo pojedynczo. Natomiast Karolina kupiła poza wiedzą szefa cenne papierki, które będzie zbywać ile chce, kiedy chce.

Bezsporne jest to, że rodzeństwo uzyskuje przychód ekonomiczny w momencie sprzedaży cennych papierków, a Karolina na pewno uzyskuje przychód podatkowy z tzw. innych źródeł w momencie zbycia. Teoretycznie sytuacja podatkowa Karola winna być identyczna.

Hola, hola. Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby w Katowicach zdaje się temu przeczyć i każe również brać pod uwagę  moment otrzymania cennych papierków i uznać za przychód  z innych źródeł. Prowadzi to do podwójnego opodatkowania – tak przyjął WSA w Gliwicach.

Zostawmy już w spokoju Karola i Karolinę oraz cenne papierki. Zastanówmy się nad kwestią zasadności uznania za nieodpłatne świadczenie przychodu w postaci wartości przekazanych akcji spółki amerykańskiej osobom znajdującym się na kierowniczych stanowiskach. Z interpretacji wynikało, że skoro przekazanie akcji jest oderwane od wykonywania obowiązków pracowniczych należy potraktować to jako przychód z tzw. innych źródeł (PIT). Dobrze, źródło przychodu jest trafione, ale moment jego uzyskania chybiony. Posiadacz akcji mógł zbyć je po określonym czasie czyli de facto nie dysponował akcjami i nie czerpał z nich korzyści. Po okresie niejakiej karencji również nie uzyskiwał wymiernych profitów z posiadania akcji. Dopiero przy zbyciu akcji dochodzi do pojawienia się środków pieniężnych.

Zgodziłabym się z tezą interpretacji, gdyby przychód zakwalifikowany został jako nieodpłatne świadczenie związane ze stosunkiem pracy. Mowa byłaby o dwóch rodzajach przychodów i dwóch opodatkowaniach, a nie o jednym rodzaju przychodu i podwójnym opodatkowaniu. Tak się jednak nie zdarzy, gdyż orzecznictwo nie łączy akcji przekazywanych pracownikom z przychodem z nieodpłatnego świadczenia.

Rzeczona sprawa obiła się o sądy administracyjne. Po przekazaniu sprawy przez NSA do ponownego rozpoznania, WSA w Gliwicach przedstawił w uzasadnieniu argumenty oparte na wszechstronnej analizie prawnej i orzeczniczej, dlatego warto zajrzeć do orzeczenia.

Zobacz: wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 maja 2014r. (sygn. akt I SA/Gl 288/14 )

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *