Bez podstaw

 DSC01585

Zdarza się tak, że z braku laku wlewamy pewne płyny do innych pojemników albo wlewamy olej opałowy do zbiorników z licznikami przeznaczonych na olej napędowy. Wcale nie oznacza to, iż chcemy kogoś oszukać, ale rzeczywiście może wydaje się to niewłaściwe.

Jestem po lekturze orzeczenia rodzimego WSA w Białymstoku, z którego wynika, że specjalna stawka podatkowa w podatku akcyzowym będzie zastosowana dopiero w momencie użycia olejów opałowych do celów napędowych. Jest to proste sformułowanie należące do jednej z tez sądu, bo okazuje się, że wyrażenie „użycie do celów napędowych” może być różnie odczytywane.

Sprawa wyglądała jak na wstępie. Urząd celny dopatrzył się nieprawidłowości w przechowywaniu oleju opałowego i zastosował wobec stacji paliw specjalną stawkę, powołując się na art. 88 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym. Aczkolwiek z tym artykułem jest problem natury interpretacyjnej.

Art. 88.

1. Podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

(…)

3.Podstawą opodatkowania w przypadku użycia do celów napędowych, z wyłączeniem celów żeglugi:

  1. paliw opałowych,

  2. olejów napędowych przeznaczonych do celów żeglugi

    – jest ich ilość, wyrażona w litrach, która może być przechowywana w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub w zbiorniku pojazdu bądź innego środka przewozowego.

    4.Za użycie paliw opałowych lub olejów napędowych, o których mowa w ust. 3, niezgodnie z przeznaczeniem uznaje się również ich posiadanie lub sprzedaż ze zbiornika podłączonego do odmierzacza paliw.

WSA uznał, że organ źle odczytał przepisy prawa materialnego i w ten sposób naruszył też przepisy postępowania. Organ połączył ust. 3 i 4 i na ich bazie zastosował sankcyjną stawkę. Zdaniem sądu ust. 3 odnosi się do przypadku użycia do celów napędowych, natomiast ust. 4 użycia niezgodnego z przeznaczeniem. W pierwszym przypadku ustawodawca określił sposób obliczania podstawy opodatkowania, ale ust. 4 wcale nie odnosi się do tej podstawy, lecz jedynie do tożsamych olejów. O konsekwencjach użycia niezgodnego z przeznaczeniem poczytamy w dalszej części ustawy.

Muszę przyznać, że to orzeczenie naprawdę dało mi do myślenia, dlatego uważam że warto je przeczytać ze względu na ten i inne ciekawe wątki sprawy. Zastanawiam się jak podejdzie do zagadnienia NSA, bo na razie wyrok jest nieprawomocny, a zakładam, że organ nie da za wygraną.

Zobacz: Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 26 marca 2014r. (I SA/Bk 594/13)

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *