Sprzedaż towaru na palecie – jedna faktura czy dwie?

paleta1

Z palet można wyczarować nietuzinkowe skrzynie, meble czy stoliki. Nie zapominajmy jednak o tym, że ich pierwotnym zadaniem było i jest nadal ułatwianie transportu towarów o większym gabarycie. Stąd pojawia się pytanie: czy należy traktować palety jako osobny towar i sprzedawać je oddzielnie od przewożonego produktu?

paleta3

Problem dotyczy sprzedaży towaru wraz z paletami; zatem odnosimy się do podstawowej funkcji palet w sprzedaży i transporcie. Niektórzy sprzedawcy nie uwzględniają wartości palet w cenie swoich produktów, za to wystawiają obok podstawowej faktury, drugą dotyczącą sprzedaży samych palet.

paleta8

Z ekonomicznego punktu widzenia sprzedaż kontrahentom samych palet, chociaż możliwa i prawnie dopuszczalna, nie będzie stanowić realizacji celu gospodarczego sprzedawcy danego towaru. Z tego więc względu traktowanie sprzedaży palet, zbywanych łącznie z wyrobami, jako odrębnego od sprzedaży produktów i niezależnego świadczenia, na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, będzie operacją sztuczną, nie znajdującą uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Art. 29 a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje bowiem zaliczenie do podstawy opodatkowania także tzw. kosztów dodatkowych, wśród których przykładowo wymienia między innymi koszty opakowania i transportu wyrobów.

paleta7

Paleta z pewnością nie jest opakowaniem jednostkowym, może być ona jednak zakwalifikowana jako opakowanie zbiorcze, w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o opakowaniach, a więc jako opakowanie zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszenia cech produktu.

paleta6

Chcąc jeszcze bardziej utwierdzić się w przekonaniu, że wartości palet nie należy rozliczać w oderwaniu od towaru na nich przewożonego, warto posłużyć się argumentami logicznymi powoływanymi przez TSUE. Jeżeli jedno ze świadczeń będzie niejako uzupełnieniem drugiego, to nabywca nie będzie nim zainteresowany  bez świadczenia głównego, jako że służy ono w istocie prawidłowej realizacji świadczenia podstawowego, stanowiąc jego dopełnienie. W końcu kontrahent zainteresowany produktem nie kupi 2 partii towaru i 10 palet, skoro potrzebuje tylko 2 palet, a 8 jest mu zbędnych.

paleta9

P.S. Oczywiście, sprawa zmienia się, gdy palety stają się towarem samym w sobie. I w ten sposób ich funkcja pomocnicza zamienia się w funkcję pobudzania naszej wyobraźni. Paleta to również niekonwencjonalny materiałem, z którego można stworzyć przedstawione przeze mnie cuda sztuki użytkowej.

paleta4

Zobacz:

– wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 26 marca 2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 222/15).

admin

Barwna i uśmiechnięta doktorantka w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, która nie może zdecydować się na jedną pasję w życiu.

Może Ci się również spodoba