MF zaniecha poboru podatku

DSC02520

Rada Ministrów pracuje nad przedstawionym przez Ministerstwo Finansów projektem rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaniechanie ma dotyczyć okresu od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Projekt rozporządzanie przewiduje zaniechanie poboru podatku od następujących dochodów (przychodów):

1. Świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

2. Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej.

3. Ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie.

***

Jak informuje MF, rozporządzenie ma na celu zapewnić maksymalną skuteczność i racjonalność nowych instrumentów rynku pracy. Ponadto oddziaływać ma na sytuację osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez wspieranie tworzenia miejsc pracy i innej pracy zarobkowej. Są to trochę górnolotne oczekiwania, choć należy się zgodzić z tym, że zaniechanie poboru podatku w powyższych przypadkach znajduje swoje racjonalne uzasadnienie.

Zobacz:

– projekt rozporządzenia MF z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych;

– podstawę prawną rozporządzenia – art. 22 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

admin

Barwna i uśmiechnięta doktorantka w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, która nie może zdecydować się na jedną pasję w życiu.

Może Ci się również spodoba